Imamer fordømmer karrikaturtegninger og flaggbrenning

Islamsk Råd Norge (IRN) som er en paraply organisasjon for muslimske menigheter holdt en pressekonferanse i dag.

Her er fellesutalelsen fra IRN:

Ytringsfrihet?


 • JA, det er en grunnleggende rettighet som må respekteres, men denne friheten innebærer også et stort ansvar. Det er dette ansvaret karikaturtegnerne og de som publiserte tegningene har forbrutt seg mot.

 • Imamer i Norge fordømmer publisering av karikaturtegningene av den hellige profeten Muhammed (fred være med ham).

 • Vi støtter Olav Fykse Tveit i Mellomkikelig Råd fullt ut når han sier: ”Krenkelse av det som er hellig for én religion, er en krenkelse av at noe er hellig også for andre religiøse mennesker. I en slik situasjon er religiøse mennesker av ulik religion et felles “vi”.”Krenket flere ganger


 • Imamer i Norge tar sterk avstand fra brenning av det norske flagget og angrep på norske ambassader.

 • Imamer i Norge fordømmer også enhver bruk av vold og trusler om bruk av vold, enten begått av muslimer eller mot muslimer.

 • Muslimer i Norge har følt seg krenket minst to ganger i denne saken; først gjennom karikaturtegningene og deretter når det norske flagget ble brent.Profeten Muhammed (fvmh) lærer oss å tilgi


 • I følge profeten Muhammed (fred være med ham), kan alle personer gjøre feil, men den beste er den som angrer ber om unnskyldning.

 • Vi er glad for at Selbekk, har forstått hvor sårende det var for muslimer og vi ber muslimer til å akseptere hans beklagelseOppfordring


 • Vi maner Norges borgere til ikke å ta loven i egne hender og fortsette å respektere hverandre.

 • Vi fraråder å delta i demonstrasjoner der ingen ansvarlig organisasjon står bak.

 • Vi forventer at denne saken er nå avsluttet og håper at slike hendelser ikke gjentar seg.