Magazinet beklager dypt

0Shares

Det var på en pressekonferanse fredag Selbekk kom med beklagelse ovenfor leder i Islamsk Råd i Norge Mohammed Hamdan.

“Jeg vil i dag gjerne henvende meg personlig til det muslimske miljø og si at jeg er lei meg for at deres religiøse følelser ble krenket gjennom det vi gjorde da vi den 10. januar i Magazinet publiserte en faksimile av de danske tegningene fra Jyllands-Posten. Det var aldri vår hensikt å såre noen,” skriver Selbekk i eget skriv.

– Regjeringen vil gi anerkjennelse til Mohammed Hamdan og redaktør Vebjørn K. Selbekk, som sammen med leder i Kristelig Folkeparti, Dagfinn Høybråten, har funnet fram til en enighet. Når disse to nå bygger bro, skaper det et fundament for forsoning, og et håp om at også andre vil gjøre det samme, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Hele 14 imamer deltok under pressekonferansen, sammen med lederen for Islamsk Råd Norge. De representerer 46 organisasjoner.

Imamene aksepterer Selbekks beklagelse og sier de nå legger saken bak seg.

De mener også det at nordmenn har bedt om unnskyldning gir Norge høy status ute i verden og en høyere status enn tidligere, i følge Aftenposten.

Her er beklagelsen i sin helhet:

Budskap til muslimer

Jeg vil i dag gjerne henvende meg personlig til det muslimske miljø og si at jeg er lei meg for at deres religiøse følelser ble krenket gjennom det vi gjorde da vi den 10. januar i Magazinet publiserte en faksimile av de danske tegningene fra Jyllands-Posten. Det var aldri vår hensikt å såre noen.

Det er også riktig av meg i dag å innrømme at jeg som redaktør ikke fullt ut forstod hvor sårende publiseringen av Jyllands-Posten faksimilen faktisk ble opplevd. Det vil jeg i dag gjerne beklage.

Jeg beklager dypt at dere som muslimer har fått deres religiøse følelser såret gjennom det vi har gjort. Jeg har tidligere sagt offentlig at jeg ut fra det jeg de siste ukene har erfart, angrer publiseringen av faksimilen.

Det er også viktig for meg å si at jeg føler det muslimske miljøet i Norge har taklet denne situasjonen på en verdig og tilbakeholdende måte. Det fortjener dere honnør og respekt for. Jeg har stor forståelse for at de siste ukene har vært meget krevende for dere. Det at vi sitter sammen her i dag, viser noe av styrken i det flerkulturelle samfunnet vi har bygd opp i Norge. I andre land er situasjonen en helt annen på dette området.

Generelt sett opplever mange muslimer nå at deres hverdag har blitt vanskeligere. Fra ulike kanter av landet kommer det inn meldinger om trakassering og stigmatisering av norske muslimer. Meningsmålinger viser at mange nordmenn har blitt mer skeptiske til muslimer på grunn av det som har skjedd.

En slik utvikling må vi ta sterk avstand fra. Nå er det viktigere enn noen gang at vi alle sier et bestemt nei til diskriminering av folkegrupper på bakgrunn av religion eller etnisk tilhørighet. At høyreekstreme grupper nå prøver å slå mynt på denne saken, er skremmende og ubehagelig.

Jeg har alltid vært av den oppfatning at innvandrerne beriker det norske samfunnet. Norske muslimer er fredselskende og gode mennesker.

Jeg tror vi alle nå må gå dialogens vei. Kanskje kan det komme noe positivt ut av dette vanskelige som har hendt. Kanskje kan vi alle lære noe viktig. Om ytringsfrihet. Om dialog. Og om religion.

Oslo 9. februar 2006

Vebjørn K. Selbekk

redaktør i Magazinet

Hør pressekonferansen på mp3:

http://www.magazinet.no/bilder/selbekk_pk_2.m3u