– Innvandrerhets fra Frp

Norge har hatt innvandringsstopp siden 1975. Det betyr at de som får komme til Norge er EØS-borgere, i tillegg til et meget begrenset

antall flyktninger.

– Dette er Frp selvfølgelig fullstendig klar over. Allikevel vedtok Oslo Frp på fylkesårsmøtet en resolusjon om «innvandringspause» for å hindre «flertall av ikke-vestlige innvandrere”. Den gir et tydelig og skremmende budskap: Det er et skille mellom «vi” etnisk norske, og «de” ikke-vestlige. «De” må ikke bli for mange, da blir «vi” redde og må flytte til «hvite bydeler” Flyktninger fra ikke-vestlige land skal sendes tilbake til krig og forfølgelse, stikk i strid med våre internasjonale forpliktelser gjennom FN, påpeker SOS Rasisme i en pressemelding.

“Muslimer = problemer”

– Et av forslagene som ble fremmet var å innføre “religiøst apartheid”. Nordre Aker Frp sto bak forslaget til en resolusjon om at muslimer ikke kan leve sammen med andre nordmenn. Dette ble nedstemt på årsmøtet, men det at et av partiets lokallag overhodet kan fremme et slikt forslag viser hvilke muslimfiendtlige strømninger som finnes i Frp.

Flere angrep på asylsøkere

På årsmøtet ble det også satt fram følgende:

Blant resolusjonene finner vi:

– Internere flyktninger uten pass i fengsler på Gardermoen o.l.

– Ta bort statsstøtten til SOS Rasisme og

andre flyktningorganisasjoner, som driver “motarbeidelse av nasjonale…verdier…”.

– Ta bort den lovgivne retten til å klage på et asylavslag.

– Helhetsinntrykket er at Oslo Frp går i en mer ekstrem retning i

spørsmål om asyl, integrering og rasisme, mener organisasjonen.

– SOS Rasisme reagerer med avsky på disse forslagene. Når Norge står midt oppi en situasjon der muslimer over hele verden føler seg krenket, benytter Frp igjen sjansen til å spre rasisme og innvandrerhets. Vi ber alle andre norske partier, organisasjoner og

enkeltpersoner om å ta klar avstand fra denne hetsen mot innvandrere og muslimer.