Dobbel straff for utlendinger

0Shares

Per i dag sitter 145 menn med utenlandsk statsborgerskap i Oslo Fengsel. Foreløpige tall for 2005 fra UDI viser 572 tilfeller av utvisning som følge av brudd på straffeloven. Det er en økning på knappe 17 % siden 2004, melder Migrapolis.

I følge statsborgerskapsloven er det et krav at søkeren ikke er skyld i straffbare handlinger. Den som er ilagt straff eller annen strafferettslig reaksjon har ikke rett til norsk statsborgerskap før det har gått en viss tid.

Utlendingsdirektoratet ( UDI ) innhenter rutinemessig informasjon om søkerens vandel i statsborgersaker. I dag gjelder det imidlertid kun straffesaker som er registrert i Norge.

Hensikten i følge UDI er å unngå at norsk statsborgerskap gis til personer som er straffet, under etterforskning eller ettersøkt for meget alvorlige forbrytelser.