Grønne muligheter i krisetider

0Shares

I Tyskland tenker
regjeringen miljø og klima for å motvirke uønskede
og negative effekter av de økonomiske nedgangstidene landet er
inne i. Ved å rehabilitere 300 000 boliger oppnår
styremaktene lavere energiforbruk og mindre klimaskadelige utslipp,
samtidig som det skapes 200 000 arbeidsplasser. 

Prosjektet, som viser
at det kan skapes mange jobber i arbeidet med å kutte
CO2-utslipp, er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom
regjeringen, fagforbund, arbeidsgiverorganisasjoner og
miljøorganisasjoner i Tyskland. Innsparingene som følge
av lavere utgifter til dagpenger er enorme. I tillegg får staten inn mer. 

Se til USA 

Nylig lanserte FNs
miljøprogram initiativet ”Global Green New Deal” hvor de
appellerer til verdens regjeringer om å overføre kapital
fra spekulasjonspregede opplegg til grønne jobber, ved hjelp
av sterkere styring. I USA har president Barack Obama tatt til orde
for å legge om landets forbruk av energi. Den ferske
presidenten har lovet å investere 150 milliarder
dollar på fornybare energikilder som sol, vind og 
bioenergi. Han
har også lovet å skape fem millioner grønne
jobber, noe han har fått kritikk for. 

– Obama er blitt
angrepet for å tallfeste antallet grønne jobber, men han
har kunnet vise til solid dokumentasjon, sier Nina Dessau i Global
Migrants for Climate Action. 

Koble sammen

Ifølge
Byggenæringens Landsforening kan 60 000 ansatte bare innen
bygge- og anleggsbransjen her i landet bli berørt som følge
av finanskrisen. Det går nesten ikke en dag uten at vi hører
om tilsvarende dårlige nyheter. Derfor mener Global Migrants
for Climate Action at arbeidsløshet som følge av
økonomiske nedgangstider bør ses i sammenheng med
utslippskutt og grønne jobber. 

– Siden to tredjedeler
av kuttene i Norges klimagassutslipp skal tas nasjonalt
er klimatilpasning av boliger svært relevant når vi
vet at 40 prosent av energiforbruket her i landet går til
bygninger. Grønne jobber i forbindelse med flom- og rassikring
er også svært aktuelt for å kunne tilpasse seg
klimaendringer som følge av flere flommer og ras, sier Nina
Dessau. 

Unik mulighet 

FNs generalsekretær
Ban Ki-moon har uttalt at finanskrisen gir en unik mulighet til å
takle klimaendringene. Å bruke en betydelig andel av offentlige
utgifter – som uansett trengs til å motarbeide effektene av den
økonomiske krisen – på investeringer i miljøteknologi,
grønne jobber og tilpasning til klimaendringer vil avhjelpe
krisen på kort sikt, samtidig som det kan danne grunnlag for en
bærekraftig utvikling på lang sikt.  

– En konsekvens av
finanskrisen er økt offentlig styring for å motvirke
arbeidsløshet. Det gir oss store muligheter til å vri de
offentlige investeringene i en klimavennlig retning. For vi har ikke
bare én, men to globale kriser, sier Nina Dessau.