Markedet vil ha miljøvennlige jobber

Fellesforbundet er positivt til å inngå et samarbeid for å rehabilitere bygninger med tanke på lavere energiforbruk og mindre utslipp av skadelige klimagasser.

– Vi er veldige positive til en slik tanke. Fellesforbundet mener det
er viktig med en større rehabilitering av offentlige bygninger
for å gjøre dem mer energieffektive i kampen mot
arbeidsledighet, sier informasjonsansvarlig Vidar Grønli i
Fellesforbundet. 

Egen
plan 

Fellesforbundet
har bedt myndighetene utarbeide en beredskapsplan mot økende
ledighet. Ifølge Grønli er økte investeringer i
bygg og anlegg, med særlig vekt på rehabilitering, ett av
forbundets forslag til hva en slik plan bør inneholde. 

– Det
er stort behov for rehabilitering av offentlige bygninger. Økte
statlige midler kan framskynde nødvendig rehabilitering og gi
snarlig positiv sysselsettingseffekt. Her kan tiltak settes i gang
svært raskt, sier Grønli. 

Bruker
Enova 

Arne
Slettebø i Byggenæringens Landsforening (BNL) forteller at
Enova, som ble etablert for å fremme en miljøvennlig
omlegging av energibruk og energiproduksjon, har store midler til
rådighet når det gjelder energisparende tiltak.  

– Jeg
vet for eksempel at eierne av IBM-bygget på Mastemyr utenfor
Oslo har inngått en avtale med Enova om å renovere hele
bygget med tanke på energisparing, sier Slettebø. 

Høyere
satser 

Han
sier forbundet har vurdert å kreve høyere
avskrivningssatser for private eiere av bygninger, for å få
fortgang i prosessen med å gjennomføre energisparende
tiltak. 

– I
dag er avskrivningssatsen to prosent for selve bygningen og ti
prosent på tekniske installasjoner, sier Slettebø. 

Disse
avskrivningsreglene gjelder kun når det er private som eier
bygningene.