Økning i anmeldelser av rasisme i Oslo

0Shares

I 2007 var det seks anmeldelser på
bakgrunn av paragraf 135a mens i 2008 er anmeldelsene økt til 14.

På bakgrunn av paraGraf 349 var det fem
anmeldelser i 2007, totalt 11 anmeldelser. I 2008 har tallet økt
til 19 totalt, fem på bakgrunn av paragraf 349 og 14 på
bakgrunn av paraGraf 135a.

– Det var et økt
fokus på rasisme i 2008 og det har nok slått noe inn,
sier Trond Thorbjørnsen, leder i SOS Rasisme. Det er
immidlertid flere ting som kan spille inn. Thorbjørnsen peker
også på at de fleste rasistiske ytringer aldri blir
anmeldt. Han sier immidlertid at SOS Rasisme generelt opplevde en
økning av henvendelser i 2008 fra 2007 og at organisasjonen
har et klart inntrykk av økende rasisme i Norge.

Henrik
Lunde, informasjonsansvarlig ved Antirasistisk senter, syns det er
vanskelig å gi noen god forklaring på hvorfor antall
anmeldelser har økt.

– For det første er det
ingen informasjon som sier om flere av anmeldelsene kan være på
samme sak. For det andre representerer ikke disse tallene
virkeligheten, sier han.

– Lavt tall
Antirasistisk senter hører om
mange tilfeller der personer som har blitt utsatt for
diskrimminering, enten ved paragraf 135a eller ved paragraf 349a,
ikke ser noen grunn til å anmelde forholdet.

Anmeldelser av straffbare forhold
etter §135a blir som oftest henlagt og det er ofte veldig
upraktisk å anmelde forhold som angår §349, sier
Lunde. Han understreker at lave anmeldelsestall ikke betyr at det er
lite diskrimminering i Oslo.

Bjørg Unstad, leder i
samfunnsavdelingen i Likestilling og diskrimmineringsombudet, er
enig. Hun mener at det økte antallet anmeldelser kan være
positivt, fordi det kan bety at flere anmelder rasediskrimminerende
forhold. Dette kan være pågrunn av økt tillit til
politiet, eller pågrunn av økt oppmerksomhet rundt rasisme.
Hun understreker at selv om økningen er høy i prosent,
så er den reelle økningen veldig lav.