Lixom lansert

Flerkultur og mangfold i ungdommelig A4 format.

Onsdag kl. 13 lanserte Utrop sitt eget magasin for ungdom, Lixom, i de nye lokalene på Hausmannsgate 23.

Ansvarlig redaktør i Utrop, Majoran Vivekanathan, innledet sin tale med å påpeke behovet for et nyskapende prosjekt.

– Lixom er et magasin som når alle ungdommer, både av etnisk norsk og av minoritetsbakgrunn på like vilkår. I Lixom er det ungdommene som styrer, påvirker og setter premissene.

Flerkultur og mangfoldsspørsmålet vil være sentrale temaer, i tillegg til typiske “ungdomsemner” som bl. a sex/flørting, shopping og musikk.

– Osloskolene er blitt flerkulturelle, og en tredjedel av elevene i Osloskolene har minoritetsspråklig bakgrunn. Utrop anser det som viktig oppgave å jobbe for et magasin som vektlegger positive verdier som åpenhet, toleranse, sjenerøsitet og små gruppers

rett til å bli respektert og komme til orde.

Statssektretær i Barne- og likestillingsdepartementet Kjell Erik Øie tok i mot den første utgaven.

– Som ansatt i det politiske liv er man i en konstant læringsprosess. Man treffer ulike mennesker og grupper, med forskjellige spennede livsprosjekter og målsetninger. I dagens Norge har vi fått en ny flerkulturell ungdomsgenerasjon som står på egne ben og ønsker å gjøre seg gjeldende ute i samfunnet. Lixom er et veldig viktig tiltak i så måte.

Lixom skal komme ut hver måned som innstikk i avisen Utrop og i tillegg distribueres til ungdomsskoler i Oslo-området.

Abonnerer du på Utrop fra før av trenger du ikke å gjøre noe, du får Lixom sammen med Utrop.

For å abonnere på Utrop: utrop.no/abonner