Jobbportal på vei for innvandrere og flyktninger

0Shares

Portalen på internettadressen www.jobsamtalen.dk har som formål å lette de etniske minoriteters adgang til det danske arbeidsmarkedet.

Det skal skje ved å øke virksomheter som innvandreres og flyktningenes kunnskap om det å søke jobb.

Blant de emner som tas opp på portalen, er betydningen av “førsteinntrykk”, uskrevne spilleregler og de mest alminnelige spørsmål.

Portalen vil også inneholde artikler og et dialogforum for arbeidsgivere og etniske minoriteter, skriver avisen.