Innvandrerungdom overrepresentert på ransstatistikken

0Shares

Av 276 registrerte anmeldte gjerningsmenn i fjor, var 190 av ikke-norsk opprinnelse. Etnisk norske personer utgjorde 31prosent av de anmeldte, skriver Aftenposten.

Tallene bygger på anmeldelser-ikke på fellende dommer.

Det er to etniske grupper som skiller seg klart ut i tallmaterialet. Dette dreier seg om ungdommer av pakistansk og somalisk opprinnelse. Norsk-pakistansk ungdom utgjør nesten 20 prosent av de anmeldte, til tross for at norsk-pakistanere kun utgjør rundt 3,5 prosent av befolkningen.

Tenåringer av somalisk opprinnelse utgjør 15 prosent av de anmeldte. Somaliere utgjør til sammenligning mindre enn én prosent av byens befolkning, selv om andelen tenåringer er høyere blant somaliere enn blant andre folkeslag i Oslo.

Totalt var en av tre anmeldte tenåringsranere i fjor pakistanere eller somaliere.

Analysen av hvem som står bak forskjellige typer kriminalitet i Oslo, er utarbeidet av Oslo-politiets etterretningsseksjon.

Dårlig levekår årsak til kriminalitet

-Det handler mye om levekår. Innvandrere kommer dårlig ut på flere områder, både når det gjelder utdannelse og tilgang tilarbeidsmarkedet. Dette er klassiske forklaringer på kriminalitet, sier hun. I tillegg møtes disse gruppene med mer avvisning og mobbing enn andre, i form av rasisme. Fordet tredje er de mer synlige. Politiet har et skjerpet blikk på akkurat denne gruppen, sammenlignet med etnisk norske, sier Kriminolog Guri Larsen.