Sveits strammer inn innvandringslovene

0Shares

Med det nye lovverket på plass vil Sveits ha et av Europas strengeste regimer for asylsøkere: De som ikke kan vise frem pass ved grensen, får ingen ordinær behandling av søknaden. De som har fått avslag, mister all rett på sosialhjelp. Utlendinger som ikke vil reise ut frivillig, kan holdes fengslet i inntil 18 måneder, skriver Bergens Tidende. 

– Sveits skal ikke være noe innvandringsland. Alternativet er å avvikle hele sosialsystemet, mener Aliki Panayides, visegeneralsekretær i Schweizerische Volkspartei (SVP). De er landets største, ligger godt ute på høyresiden og har to fanesaker: Nei til EU og nei til innvandring. De nye lovene er drevet frem av SVPs omstridte justis- og politiminister, Christoph Blocher.

Panayides mener hele den sveitsiske kulturen er truet av alle utlendingene.

De nye lovene har møtt mye kritikk, og motstanderne håper på nei i folkeavstemningen.

– Asylloven bryter både med menneskerettene, med flyktningkonvensjonen og den sveitsiske grunnloven, sier jurist Jürg Schertenleib i Den sveitsiske flyktninghjelpen. Han spår flere, ikke færre, problemer med papirløse innvandrere dersom loven går igjennom.