EU-godkjenning av imamer

0Shares

Et forslag som forrige uke ble presentert for Europaparlamentet vil gjøre det nødvendig for muslimske ledere i EU å underskrive et dokument hvor de godkjenner EUs retningslinjer for akseptabel islamsk lære.

Islamske ledere som nekter å underskrive dokumentet, eller som underskriver og så handler i strid med det, vil kunne bli saksøkt, i følge Neste Klikk.

Det er det britiske parlamentsmedlemmet Gerard Batten som har fremmet ideen. Den ble presentert for Europaparlamentet forrige uke og har ifølge Batten til hensikt å «gjøre det mulig for muslimer av alle trosretninger å gjøre det klart at de forkaster de ekstremistiske tolkninger av deres religiøse tekster som promoterer eller unnskylder vold og bringer islam i konflikt med den moderne verden.»

Sam Solomon, en tidligere innflytelsesrik islamsk leder som nå fungerer som rådgiver innen islam og sharialov, har skrevet utkastet til dokumentet.

Loven, hvis den blir vedtatt, vil kreve at ledende muslimer skal skrive under på at de, blant annet;

– Respekterer andre religioner, og at de vil utstede fatwa som forbyr bruk av makt, vold eller trusler mot deres etterfølgere.

– Respekterer alle sivilisasjoner, kulturer og tradisjoner og fremmer forståelse for at nasjonale lover er hevet over sharialov og annen islamsk lov.

– Respekterer den vestlige verdens friheter, spesielt trosfrihet og ytringsfrihet, og at de forbyr voldelige reaksjoner mot de som benytter seg av disse frihetene .

– Forbyr utstedelsen av fatwaer som vil lede til vold eller trusler mot individer eller institusjoner.

– Oppfordrer islamske institusjoner til å revidere og utstede nye fortolkninger av vers i Koranen som oppfordrer til jihad.

EU-rapport: Mer hets mot muslimer
En rapport fra EUs overvåkingssenter for rasisme og fremmedhat (EUMC) viser at dokumenterer at muslimene i Europa utsettes for stadig mer rasisme og voldshandlinge, skriver Aftenposten.

Ifølge EUMC-sjefen Beate Winkler er det bare toppen av isfjellet som er kommet frem når det gjelder diskriminering av muslimer. Det er en omfattende underrapportering, mener hun.

– Et stort flertall av de 25 medlemsstatene har utilstrekkelige data om diskriminerende handlinger og utsagn overfor muslimer, sier hun.