Valget i Sveits

Høyrenasjonalister fikk størst oppslutning.
Schweizerische Volkspartei ble det sveitsiske valgets store seierherre. Med kampanjeslagord som ”skape sikkerhet i vårt hjem Sveits” og nærmest svertekampanje mot utenlandske borgere og innvandrere fikk partiet 28,8 % av stemmene på landsbasis, noe som gir en økning på 2,1 prosentpoeng i forhold til siste valg i 2003 og 62 seter i underhuset. Til tross for at valgsystemet i Sveits gjør det imidlertid umulig for dem å regjere på egen hånd, vil partiet uansett øke sin politiske handlekraft.

De grønne gjorde det også greit, mens sosialdemokratene gikk mot sitt verste valg på flere år, med en nedgang på hele 4,0 %.

 

Kilder innad i SVP er nærmest ekstatiske over resultatet. Parlamentsmedlem Yvan Perrin sier til BBC News at resultatet var faktisk bedre enn forventet.

– Vår beste resultat praktisk talt siden første gang vi registrerte oss til valg, forklarte Perrin.

 

FN og minareter? Nei takk!

 

SVP har sine røtter i et bondeparti stiftet i Zürich i 1917. Partiet vokste veldig smått utover tiden frem til 70- og 80-tallet, da man fusjonerte sammen med to øvrige partier fra de franskspråklige kantonene og fikk sitt nåværende navn.

I de siste 15 årene har hatt sin største oppgang, i takt med sveitsernes økte frykt for globaliseringen og økt innvandring til landet. Sterk konservatisme, agrarisme, nasjonalisme og isolasjonisme, kombinert med en sosialpolitisk innstilling hvor familieverdier og økonomisk deregulering i de fleste samfunnsområder (at staten blander seg minst mulig) er nøkkelord for hovedtrekkene i deres politikk. Selv om man har sterkest støtte i de tyskspråklige områdene, har SVP praktisk talt representanter i alle sveitsiske kantoner. 

Partiet spiller sterkt på mange sveitseres skepsis og aversjon til det internasjonale samfunn, og den tradisjonelle motstand til å bli med i EU og FN. Som de fleste høyrepartier med populistisk tilsnitt tilbyr man enkeltindividet større egenfrihet i forhold til det politiske regjeringssystemet. Kravene om enda strengere innvandringslovgivning og straffelover er som søtt musikk i flere sveitsiske velgeres ører. SVP er også kraftig islamskeptisk og har bl. a gått inn for å forby videreutbygging av moskeer.

 

Skaper intoleranse og splittelse

Ikke alle er glade for SVPs suksess. Innspurten i valgkampen var preget av flere mindre opptøyer, da særlig etter den polemiske valgplakaten, hvor tre hvite sauer kaster ut ”det svarte fåret”, noe som lett kan oppfattes som rasistisk propaganda. Partiledelsen har avvist rasismebeskyldningene kategorisk og viser til at plakaten går på et av SVPs fremste valgsaker: å kaste ut utlendinger og innvandrere som begår kriminelle handlinger.

Videre heter det i partiets nettside at ”Utlendinger begår store lovbrudd og er en klar trussel mot vår eiendom, liv og helse”. I følge SVP står utenlandske statsborgere og innvandrere for 52,7 % av legemsfornærmelser, 66 % av registrerte utpressnings-tilfeller og 85,5 % av grov vold.

 

SVPs retorikk har ikke unnlatt å få reaksjoner. 20 % av sveitserne har utenlandsk eller flerkulturell bakgrunn, og mange frykter nå økte spenninger og økt splittelse i et land som ellers har alltid vært kjent som et arnested for politisk konsensus.