Nordmenn tar dramatisk feil av norske muslimers holdninger

0Shares

Samtidig tror befolkningen generelt at to tredeler av muslimske nordmenn synes det norske samfunnet er umoralsk. Faktum er at bare 15% sier de gjør det.

Befolkningen generelt tror muslimske nordmenn er langt mer religiøse enn de faktisk er. I gjennomsnitt tror befolkningen at 62% av muslimene deltar i religiøse seremonier minst en gang i uken, mens det bare er 18% av muslimene som oppgir at dette.

Etniske nordmenn tror at hele 39% er blitt oppfordret til ”sverdets jihad”, mens bare 2% av muslimene svarte ja på dette. Nordmenn tror også at 43% av muslimene ønsker å innføre sharia-loven i Norge og at 64% ønsker strengere straffer for publisering av krenkende tegninger og bilder. Det er kun henholdsvis14% og 42% av muslimene som mener dette.

– De viser at det er store sprik mellom hva muslimske nordmenn mener og hva befolkningen generelt tror at de mener. Spriket er aller størst (over 50 prosentpoeng) for de spørsmålene som handler om muslimske nordmenns syn på sine ikke-muslimske medborgere, i følge rapporten. Forfatteren bak rapporten er styreleder i Liberalt Laboratorium Martin E. Sandbu.

Undersøkelsen ble gjennomført i juni 2007 av TNS Gallup på oppdrag fra Liberalt Laboratorium. 1045 respondenter fra Gallups internettpanel besvarte et elektronisk spørreskjema.

I april 2006 offentliggjorde TV2 resultatene fra landets første meningsmåling blant muslimer i Norge, utført at TNS Gallup. Resultatene, som lå til grunn for dokumentarfilmen ”Muslimske meninger,” viste at muslimske nordmenn i
gjennomsnitt er mindre opptatt av religion og mer positivt innstilt til det norske samfunnet og dets normer enn mange eksperter hadde forventet. Det er tallene fra denne undersøkelsen som ligger til grunn for sammenlikning.

Alle har ansvar
– Her har både mediene, muslimske nordmenn og den vanlige borger et stort ansvar for å rette på feiloppfatningene, sier Sara Azmeh Rasmussen, prosjektleder i Liberalt laboratorium til TV2.

– Når så mange ser ut til å tro at deres muslimske medborgere er religiøse fundamentalister som avviser det norske samfunnet, står vi overfor en dobbel fare. På den ene siden fører slike feiloppfatninger nettopp til en mistenksomhet som kan øke polariseringen mellom muslimske og ikke-muslimske nordmenn. På den annen side gjør det å ”skjære alle over én kam” det mye vanskeligere for oss alle å handle i fellesskap overfor de få muslimene i Norge som faktisk er negativt innstilt overfor den samfunnsformen både muslimer og ikkemuslimer flest aksepterer, heter det i rapporten.