Advarer mot faste for små barn

Det er ikke bare Barneombudet som er bekymret for fastende barn. Det er også imam Hassan Mir Qadri i menigheten Idara Mihaj-Ul-Quran i Oslo.

– Barn under 12-13 års alder bør ikke faste mens de går på skolen. Bare i helt spesielle tilfeller bør foreldre la 6-7 år gamle barn få begynne å faste under ramadan, sier imamen til Dagsavisen.

Barneombudet og lærere uttrykte nylig bekymring for fastende barn på skolen som svstår fra mat og drikke under muslimenes fastemåned ramadan.

Menigheten Idara Mihaj-Ul-Quran har på eget initiativ etablert et selvfinansiert konfliktråd for å løse ulike problemer som oppstår muslimer imellom, konflikter som oppstår i kjølvannet av religiøse skikker og mellom elever, hjem og skole.

Imam Hassan Mir Qadri, som er en av to imamer som deltar i Minhaj konfliktråd, understreker at islam og Koranen ikke har noen fastlagte grenser for når muslimer skal begynne å faste.

– Hvert individs modenhet og helse skal vurderes, og barn i 6-7-årsalderen er sjeldent godt nok utviklet til å begynne å faste. Unntaksvis kan det være barn som er godt nok fysisk rustet til å begynne å faste gradvis når de er så unge som 6-7 år, men jeg vil oppfordre foreldre til å være forsiktige, og å sikre at hensynet til barna blir tatt vare på. Barn vil gjerne gjøre slik som sine foreldre. Dersom du som forelder føler at barnet ikke har godt av det, så vil jeg oppfordre til å be barna vente med å faste, sier imamen til Dagsavisen.