Ble nektet halalmat

Før Ramadan ble det søkt om innkjøp av halal-kjøtt, men svaret fra fengselsledelsen var nei, til tross for at dette ble gjort i fjor.

– Det er den eneste måneden i året som vi faster, og da vil vi gjøre det riktig og ikke spise noe annet enn halal-kjøtt, sier en av de innsatte til NRK.

Fengselsleder Håkon Melvold ved Ringerike fengsel, sier dyr halalmat gjorde at de i år avslo ønsket fra de innsatte.

Å grunngi avslaget med at det blir for dyrt mener de innsatte er feil.

– Vi vil jo betale for dette selv, så det ville jo ikke kostet fengslet noe.

De innsatte ved fengselet har skrevet et brev til Likestillings- og Diskrimineringsombudet.

Konvertert til islam
Flere innsatte ved Ringerike fengsel har sympati-konvertert til islam. En av de innsatte ved Ringerike fengsel, som ønsker å være anonym, synes det er godt med støtte fra medfangene.