Sri lanka sier opp våpenhvileavtalen

0Shares

Norge var tilrettelegger for forhandlingene som førte frem til avtalen. Avtalen krever at en part som vil heve avtalen gir 14 dagers varsel til Norge før avtalen trer ut av kraft. Klokken 17, norsk tid, offentliggjorde Sri-Lankas regjering at de trekker seg fra våpenhvileavtalen med Tamilitigrene.

– Jeg beklager at regjeringen går til dette alvorlige skrittet, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

– Dette kommer på toppen av en utvikling med stadig flere og mer brutale voldshandlinger fra begge parter, og jeg er dypt bekymret for at volden og krigen nå trappes ytterligere opp.

Oppsigelsen av avtalen vil i første rekke berøre den nordiske observatørstyrken SLMM, ettersom den har sitt mandat fra avtalen. Dermed kan det bli nødvendig å trekke styrken tilbake.

– Dette vil føre til en svekkelse av beskyttelsen av sivile som vi dypt beklager, sier Solheim.

Solheim understreker ovenfor NTB at Norge baserer seg på det regjeringens pressetalsmann har sagt, og opplyser at Norge ikke har fått noen offisiell henvendelse om saken fra Sri Lankas regjering.

Ønsker militær løsning
Sri Lankas forsvarsminister Gotabaya Rajapaksa, president Mahinda Rajapaksas bror, sa lørdag at våpenhvileavtalen måtte sies opp fordi den var blitt brutt så mange ganger at den var blitt ren humbug. Han regjeringen har brutt våpenhvilen et utall ganger.

Rajapaksa har tatt til orde for å slå de separatistiske Tamiltigrene militært.

Les våpenhvileavtalen i sin helhet