Europakommisjonen ønsker dialog med islam

2008 er «Det europeiske året for interkulturell dialog». Året ble offisielt åpnet i Ljubljana i Slovenia 8. januar. Hensikten med prosjektet, som er satt i gang av EU-kommisjonen, er å bedre forståelsen mellom kulturene innad i Unionen.
Thu Strande
Latest posts by Thu Strande (see all)

«The European Year of Intercultural Dialogue» (EYID) er det engelske navnet på året og initiativtakeren EU ønsker å fremme dialog mellom islam og kristendommen.

Undersøkelser viser at to tredjedeler av Europas innbyggere til daglig har kontakt med minst én person som har en annen religion, kultur eller nasjonal bakgrunn. Dette har i enkelte tilfeller ført til uenigheter og konflikter.

Det europeiske året for interkulturell dialog har som mål å forebygge konflikter, ved at det fokuseres på kommunikasjon mellom ulike kulturer. Å komme i dialog med islam, vil i tiden fremover være svært viktig for å nå EYIDs mål og intensjoner, det skriver nettstedet EurActive.

EU-kommisjonen begynte å arbeide med prosjektet EYID i 2005. Året 2005 var preget av sterke spenninger mellom Europa og den islamske verden. En av sakene som utløste konflikten var karikaturtegningene av Mohammed som ble trykket i en dansk avis.

Det var da nødvendig med dialog mellom ulike sivilisasjoner og religioner. Tyrkia tok initiativ til et møte med ministrene i EU, og EYID begynte så smått å ta form.
Budsjettet for 2008 er på 10 millioner Euro. Kommisjonen legger vekt på at EYIDs budskap ikke må glemmes etter at året er omme. Det er viktig at arbeidet med å styrke det kulturelle mangfoldet i Europa fortsetter, og at budskapet flettes inn i ulike prosjekter innefor kultur i Europa.