Høyreradikalt oppsving

Østerrikes to største partier på høyre og venstresiden, sosialdemokratene (SPÖ) og det konservative Folkepartiet (ÖVP), gikk markant tilbake under søndagens parlamentsvalg i Østerrike. Tilsvarende gikk de to innvandringsskeptiske høyrevridde partier BZÖ- Liste Jörg Haider og Frihetspartiet (FPÖ) kraftig frem, viser tall fra innenriksministeriet etter at opptellingen fra alle landets valgdistrikter og delstater var unnagjort.

Sosialdemokratene hadde et resultatmessig sett skuffende valg. Partiet gikk 5,6 prosent tilbake i forhold til siste valg i 2006. For koalisjonspartneren ÖVP var tilbakegangen på hele 8,7 prosent, mens både Frihetspartiet, og Jörg Haiders nåværende parti BZÖ gikk frem begge med 7 prosentpoeng hver.

Sterk innvandringsdebatt
Integreringspolitikk har vært en av de hardest debatterte temaer under valgkampen. FPÖ-lederen Hans Christian Strache foreslo blant annet atskilte helseforsikringer for etnisk østerrikere og innvandrere, mens beryktede Haiders forslag om å flytte asylsøkere vekk fra delstaten Kärnten (hvor han er guvernør) ble flittig brukt mot ham og partiet. Innenriksminister Maria Fekter (fra ÖVP) fikk også pepper for sitt forslag om å klassifisere æresdrap, omskjæring av jenter og tvangsekteskap som «kulturelt betingede straffbare handliger», i følge statskanalen ORF.

Protestvalg
For regjeringskoalisjonen var resultatet preget av at velgernes vrede over en stadig mer nedadgående økonomisk utvikling i landet. Samtidig har FPÖ og ÖVP slitt med å samarbeide, mens de to høyreradikale partiene som tilsammen nå får ca. 29 prosent av stemmene, og blir en sterk opposisjon, har klart å fenge unge velgere med en blanding av fremmedfrykt, anti-EU og antiglobaliseringsretorikk, skriver BBC World Service.