Enige om grensetunnel

 
Foto: Claudio Castello
Chile og Argentina enda et skritt nærmere et fullstendig naboforhold.
0Shares

Chile og Argentinas regjeringer planlegger å bore nye grensetunneler
gjennom Andes-fjellene for å bringe de to landene fysisk tettere sammen, skriver nyhetsbyrået UPI.

Tunnelen er et ledd i en bilateral avtale om integrering og samarbeid. Traktatet skal forhandles frem av begge lands presidenter, Michelle Bachelet og Cristina Fernandez de Kirchner. Opprinnelig er den nye traktaten ment å videreutvikle
og oppdatere en freds- og vennskapsavtale undertegnet i 1984.

Ønsker godt naboskap

Gjennom mye av sin historie har begge landene imidlertid vært sterkt uenige om definisjonen av
fellesgrensen. Striden om suverenitetkravet over tre øyene
sør for Beagle-kanalen førte nesten til væpnet konflikt i 1978. Nå er forholdet forlengst blitt normalisert.

Argentinas utenriksminister Jorge Taiana hevder traktaten vil være den første i
sitt slag, hvor to nabostater vil bruke så mye ressurser og vilje på et toveissamarbeide.

– Chile og Argentina vil med denne nye traktaten gjøre et kvalitativt sprang i sine allerede tette og gode naborelasjoner, sier han til UPI.