FN: tusenvis av verdens kvinner voldsutsatte

Voldtektsmenn med minoritetsbakgrunn ødelegger for menn generelt, særlig for mørkhudede. Denne gruppen vil fra nå av i større grad assosieres med voldtekt, sier kjendispsykolog og samlivsterapeut Kristin Spitznogle
Foto: Scanstock
Nye dystre tall fra FN viser blant annet at 5000 kvinner på verdensbasis utsettes for æresdrap årlig.
0Shares

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navnethem Pillay, la torsdag 4. mars fram en ny
rapport. Tallene viste at så mange som en tredel av alle kvinner i verden utsettes for slag, voldtekt
og andre former for overgrep i løpet av livet. 

En av de mest ekstreme formene for vold mot kvinner er de såkalte æresdrapene.

– Ifølge statistikkene skjer det aller meste av volden innad i familien, sier Pillay til nyhetsbyrået AFP.

Legitimiseres

Enkelte lands juridiske system fritar de som utfører æresdrap fra straffeforfølgelse. Ifølge Pillay er dette et enormt problem.

– Ifølge internasjonale lover har alle stater et ansvar for å sikre kvinner mot
overgrep og diskriminering. Æresdrap kan ikke bare avfeies, fastslår hun.