Tyrkere i Tyskland sliter

Utenfor: Rundt halvparten av alle tyrkere i Tyskland har liten eller ingen kontakt med tyskere, viser ny undersøkelse
Foto: Flickr
En ny undersøkelse viser at av de fem største innvandrergruppene i Tyskland er det tysk-tyrkere som skårer dårligst når det gjelder integrering.
0Shares

Mer enn en fjerdedel av de rundt 6,8 millionene innvandrere i Tyskland er tyrkere. Mange av dem har bodd lenge i landet. Likevel viser en ny studie at tyrkerne kommer dårlig ut hva gjelder språkkunnskaper, utdanningsnivå, kontakt med tyskere og andel som lever på sosialhjelp og dagpenger (Hartz IV).

Undersøkelsen fra Det statlige kontoret for migrasjon og flyktninger (tilsvarer UDI og IMDi) tar for seg tyrkere, grekere, italienere, polakker og innvandrere fra det tidligere Jugoslavia som til sammen utgjør 57 prosent av innvandrerbefolkningen. Innvandrere fra det tidligere Jugoslavia utmerker seg som godt integrert sosialt, mens grekerne kan vise til høyt utdanningsnivå. Generelt har innvandrerne tilstrekkelig gode språkkunnskaper til at de håndterer hverdagen «stort sett uten vanskeligheter», heter det i undersøkelsen.

Sammensatt bilde

Migrasjonsforsker Klaus Jürgen Bade er ikke uten videre enig i at relativt lav deltakelse på arbeidsmarkedet betyr at tyrkere er dårlig integrert i det tyske samfunnet. Han minner om at i motsetning til polakkene, som ofte er mobile arbeidsinnvandrere som reiser ut når tidene er dårlige, er tyrkerne kommet for å bli.

– Tyrkere er langt bedre integrert enn mange tror, hevder han overfor den tyske avisen Die Welt.

Bekymret: Cem Özdemir, leder for De Grønne i Tyskland, er lite begeistret over resultatene fra en ny undersøkelse som viser at tysk-tyrkere er dårlig integrert.
Foto : Flickr/Die Grünen

Leder i partiet De grønne Cem Özdemir, som selv har tyrkisk bakgrunn, mener på sin side at tyrkere i Tyskland har langt igjen før de blir skikkelig integrert. Han ser det likevel som positivt at den nye generasjonen tysk-tyrkere tar utdanning i langt høyere grad enn sine foreldre.