Organisasjon mener politi og rettsvesen er involvert

En ny form for kriminalitet

Ikke vedlikeholdt: Kjøkken/bad inne i Regal Flats. Forfallet er påtakelig
Foto: Archie Hlpohe
I storbyen Johannesburg i Sør-Afrika stjeler organiserte kriminelle nå hele boligblokker og tvinger beboerne til å betale leien til dem eller kaster dem ut ulovlig.

De reelle eierne får ingenting, og etter hvert forsvinner både strøm og vann fordi tyvene ikke betaler de nødvendige avgiftene, men selv stikker av med pengene. Fenomenet er med på å forvandle det indre av Johannesburg til slum.

Ifølge provinsregjeringen i Gautengs minister for samfunnssikkerhet, Khabisi Mosunkutu, har myndighetene identifisert tre ulike gangstersyndikater som opererer på dette området og stjeler boligblokker. Mosunkutu sier til avisa The Sowetan at det største av disse syndikatene er knyttet til 98 stjålne bygg, de to andre knyttes til henholdsvis 28 og ti bygg. Mosunkutu hevder i samme åndedrag at politiet og myndighetene tar denne formen for kriminalitet svært alvorlig og at enhver som kan settes i forbindelse med boligkapringer vil straffeforfølges uansett om vedkommende er en korrupt politimann, politiker, byråkrat eller vinningskriminell. 

Andre er ikke like sikre. Sylvester Maepa leder organisasjonen Agisanang Community Development Forum (ACDF) og hevder at myndighetene har sviktet de fattige og eiendomsløse. ACDF hjelper utsatte leietakere å hevde sine rettigheter når de står i fare for å bli kastet ut av leilighetene de bor i, eller de krever at de påståtte eierne dokumenterer sine påstander slik at beboerne kan få tilbake vann og strøm til leilighetene sine. 

Korrupsjon

– For tiden jobber vi med 58 ulike saker, sa Maepa i februar. – Vi må bare til vår skuffelse konstatere at det sørafrikanske rettssystemet og ikke minst politiet som regel støtter boligblokktyvene på bekostning av beboerne, selv om beboerne har papirer på sine påstander og tyvene ikke kan komme med noen som helst bevis for sitt eierskap. Det dreier seg til syvende og sist om korrupsjon.

Støtte: Demonstrasjon utenfor retten i Hillbrow i Johannesburg til støtte for Mapepa og hans samarbeidspartnere. Den Mohammed det vises til på plakatene er den poåståtte eieren av blant annet Regal Flats. Beboerne og Maepa hevder han har stjålet eller kapret bygget.
Foto : Archie Hlpohe

– Vi må bare konstatere at det sørafrikanske rettssystemet og politiet som regel støtter boligblokktyvene.

Maepa hevder sågar at enkelte polititjenestemenn selv opptrer som eiendomsbesittere og utnytter og utbytter sine leietakere. 

Beskyldninger: Sylvester Maepa gjør krav på å kjempe de fattiges og eiendomsløses sak. Nå er han og flere av hans samarbeidspartnere arrestert og anklaget for å ha oppmuntret beboerne i en boligblikk til ikke å betale leie til en eier Maepa hevder ikke er eieren.
Foto : Archie Hlpohe

Avisa The Sowetan kunne i mai i fjor vise til tre ulike høyesterettsdommer rundt en bygning i Johannesburg. Disse dommene slo fast at beboerne var ulovlig kastet ut og at de burde få leilighetene sine tilbake inntil eierforholdene rundt blokken var avklart. Avisa kunne imidlertid også slå fast at verken politiet eller andre myndigheter hadde gjort noe som helst for å hjelpe beboerne.

Regal Flats: En av boligblokkene Maepa hevder er stjålet. Husleien går rett i lommene på en kriminell hevder han og beboerne har ikke lenger verken strøm eller vann fordi den som tar inn husleien ikke betaler kommunale avgifter.
Foto : Archie Hlpohe

Overgrep
Men det er ikke bare at beboerne mangler strøm og vann. Agisanang og sørafrikansk media kan rapportere at bygningsmassen får lov til å forfalle, vedlikehold forekommer ikke og boligene blir mer og mer ubeboelige til tross for at leietakerne betaler store summer i leie. Store deler av indre by forfaller og forslummes. Det rapporteres om toaletter og bad som ikke virker, stanken er uutholdelig enkelte steder, heisene står, nær sagt selvfølgelig, og dører kan ikke låses skikkelig. Noe som øker mulighetene for voldtekt og tyveri av løsøre. Enkelte kvinnelige beboere har fortalt til The Sowetan at de av og til blir vekket om natten av såkalte sikkerhetsvakter som raner dem eller forlanger å få ligge med dem. Under slike forhold er det umulig å føle seg trygg i det som skulle vært ens eget hjem. 

Ikke vedlikeholdt: Kjøkken/bad inne i Regal Flats. Forfallet er påtakelig.
Foto : Archie Hlpohe

Sylvester Maepa mener rettsvesenet fungerer urettferdig og at fattigfolks rettssikkerhet blir undergravd:

– Boligblokktyvene vet godt at fattigfolk ikke har råd til å trekke dem for retten og betale advokatsalærene det koster, sier han, – Derfor kan de bare true med rettssak om de vil late som om de gjør tingene på lovlig vis. 

Anklager og motanklager
Uansett om Maepa har rett eller ikke i sine påstander om korrupt politi og korrupte myndigheter, er det klart at boligtyveri og ulovlige utkastelser er et stort problem i Johannesburg. Beskyldningene hagler og dersom Agisanang går rettens vei for å utfordre dem de mener er boligtyver og kreve at de beviser sitt eierskap til en omdiskutert bygning, er svaret som regel motanklager og krav om arrestasjon.

Det skjedde for eksempel i forbindelse med en strid om bygningen Regal Flats – I Joahannesburg har de fleste bygninger navn – i Johannesburg indre by. Eieren, alternativt han som gjør krav på å eie bygningen, en Mohammed Bhetti, hevder han har kjøpt bygningen, mens beboerne hevder han har stjålet den og ikke kan vise frem verken kjøpskontrakt eller skjøte. Ifølge Maepa har Aginsanang forsøkt å hjelpe beboerne slik at de får beholde boligen sin.

Bhetti, på sin side, har anmeldt Maepa og flere av medhjelperne hans for å råde beboerne til å gå til ulovlig utleiestreik. Politiet, ifølge Maepa fordi de alle er i lomma på Bhetti uansett, arresterte Maepa og en rekke av medhjelperne hans. Anklagene lød på, svindel, trusler og forsøk på boligkapring. Slik blir rettsvesenet brukt for å undergrave enhver motstanders troverdighet og for å uthale egne saker slik at de ikke kan komme opp for domstolene. 

Opptøyer
Arrestasjonen førte til opptøyer og demonstrasjoner utenfor Hillbrow Magistrate’s Court i Johanneburg. Beboerne i gården protesterte mot arrestasjonen og hevdet at den var foretatt på feil grunnlag. Maepa og hans organisasjon kunne umulig være boligtyver siden de ikke tjente noe på rådene de ga, var omkvedet. 

9. april i år ble Maepa og flere av hans samarbeidspartnere funnet skyldig i å påvirke leietakerne i gården Regal Flats til ikke å betale leie. Domsavsigelsen ventes å finne sted i mai. Saken forteller sitt om hvilke problemer Johannesburg som bysamfunn står overfor og hvilke opprydningsoppgaver myndighetene faktisk har før også denne byen blir en inkluderende by med plass til også de fattigste.

Tematikken er dessuten såpass alminnelig kjent at det er brukt på film. Filmen Jerusalema fra 2008 viser hvordan antikapitalistisk retorikk kan dekke over alvorlige forbrytelser i et storbymiljø hvor narkotikahandel, boligtyveri og forfall skaper et eksplosivt og voldelig bysamfunn. Filmen er regissert av Ralph Ziman. Rapulana Seiphemo spiller hovedrollen.