Illegal medisinbruk truer med å forverre aidsepidemien

Hvis vi ikke kan kurere det, la oss røyke det

 
Foto: Archie Hlophe
Kampen mot aids kan nå stå overfor en ny utfordring i Sør-Afrika. Anti-retrovirale medisiner (ARV) har gjort sitt inntog på det illegale narkotikamarkedet. Medisinene knuses og røykes sammen med marihuana.

I Sør-Afrika er mer enn fem millioner mennesker hivpositive. Det er mer enn noe annet sted i verden. Flere og flere får etter hvert tilgang til livreddende medisiner.

Men den nye ulovlige bruken av disse medisinene kan bety at hivpositive frarøves muligheten til å få sårt tiltrengt behandling enten ved at de selger medisinene sine illegalt selv, eller at andre stjeler dem og oppretter en egen salgskanal for å spe på inntekten sin. Fattigdommen er stor i Sør-Afrika og mange er desperate over ikke en gang å ha penger til mat. Halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen.

Ingen vet imidlertid helt om påstandene om et illegalt marked for ARV er en urban myte eller om dette foregår i stor stil. Musa Williams som jobber med hivforebyggende arbeid i byen Nigel øst for Johannesburg, mener det vil være vanskelig for ansatte på klinikkene å stjele flere medisiner.

Er du sjenert, så tar du bare en blås, og så har du selvtillit nok til å gjøre tingene bra.

– ARV er et knapphetsgode, sier han, – Alle medisinene vi administrerer her hos oss er merket med pasientens navn, så vi ville med en gang merket om noe er borte. Derfor er det vanskelig for pleierne å stjele.

Williams innrømmer imidlertid at han har hørt at illegal omsetning av ARV forekommer på det svarte markedet i Johannesburg, townshippene rundt og i andre byer.

Livsfarlig resistens
– Bare ved å stå sammen kan vi bekjempe et problem av denne typen, sier Williams. Hans største bekymring er imidlertid konsekvensene denne praksisen kan få for bekjempelsen av hiv i Sør-Afrika. Dersom en hivpositiv unnlater å ta medisinene for bare en kort periode, risikerer pasienten at viruset utvikler resistens. Da vil vedkommende kunne utvikle aids og dø. Og får et slikt resistent virus spre seg i befolkningen, blir epidemien enda mer dødelig og enda vanskeligere å stoppe.

Politibetjent Khambule ved Jeppe Street Police Station i Johannesburg sier at de som driver med slikt, risikerer lange fengselsstraffer.

Ikke alle er enige i at konsekvensene er så alvorlige. Vi snakket med en ung mann på 21 som handler på det illegale markedet. Han mener at man ikke har noe å frykte: – Jeg pleide å bruke både marihuana og kokain, sier han, – Problemet med disse stoffene er at de er veldig dyre, og dessuten risikerer du å bli arrestert. Blir du stoppet på gata med ARV-medikamenter, synes politiet bare synd på deg og lar deg gå.

Gir full kontroll
Beretningene og mytene om hvordan disse stoffene virker, florerer og er til dels sterkt motstridende: – En 19-åring som hevder at han røyker hivmedisinene jevnlig, påstår at å røyke ARV sammen med marihuana øker selvtilliten din. – Det gir deg full kontroll, sier han, – Er du sjenert og må gjøre noe, ta en prøve for eksempel, så tar du bare en blås, og så har du selvtillit nok til å gjøre tingene bra.

En annen i samme gjengen mener det er sunt, bra for helsen og at det har en hivforebyggende, for ikke å si aids-kurerende effekt å røyke ARV sammen med marihuana: – En hivpositiv er avhengig av å spise sunn mat om medisinene skal ha den ønskete effekten. Men sunn mat er dyrt. Det er bare de færreste som har råd til det. Men marihuana er som grønnsaker, det vokser av jorda. Å blande ARV og marihuana vil gi en bedre effekt enn bare ARV alene, mener han.

Livsfarlig?
I motsatt ende av skalaen påstår en av dealerne at kombinasjonen ARV og narkotiske stoffer er livsfarlig og vil føre til galskap og en tidlig død. ”Mr. Kids” selger på gata i bydelen Hillbrow i Johannesburg: – Jeg vet at dop ikke er bra for helsa. Men ARV er mye verre. Å røyke ARV er det samme som å begå selvmord. Jeg har sett folk få magekramper og svettetokter og til slutt bli fullstendig gale på grunn av misbruk av ARV, hevder han. Han forteller også om misbrukere som har utviklet store sår på kroppen og som senere har
forsvunnet fra byen.

Dette forhindrer likevel ikke Mr. Kids å vurdere å starte salg selv: – Jeg driver en business, sier han, – og det er stor etterspørsel etter ARV.