40 prosent av voldtekstofrene i Sør-Afrika er under 17 år

Volden arves

Brutalitet: Barn som voldtar andre barn er et signal om at kvinnesyn og vold går i arv i dagens Sør-Afrika. Bildet viser Alexandra township
Foto: Archie Hlophe
Blant sørafrikanske ungdommer er det en utbredt holdning at voldtekt er en slags manndomsprøve. For å bevise din manndom må du voldta, ifølge BBC. 

En undersøkelse fra 1999 viser at en av tre sørafrikanske kvinner hadde blitt voldtatt i løpet av siste året. Det er ingen grunn til å tro at denne situasjonen har endret seg. BBC kunne i fjor melde at hver fjerde sørafrikanske mann har deltatt i minst én voldtekt, og sørafrikanske kvinneaktivister hevder at en av årsakene til denne skremmende statistikken er at 24 av 25 voldtektsmenn går fri. En annen viktig årsak kan være at volden går i arv. Unge læres opp til vold av eldre.

At barn voldtas av andre barn kan virke utrolig, og likevel er heller ikke det uvanlig. Joan van Niekerk, som leder det politiske programmet og opplæringsprogrammet til Childline South Africa, hevder at organisasjonens statistikker antyder at 40 prosent av alle voldtekter i Sør-Afrika begås av ungdom under 21. Hele 40 prosent av ofrene er under 17 år.

Childline South Africa er en organisasjon som tar mål av seg til å beskytte barn mot alle former for vold og skape en kultur fri for overgrep og vold.

Sender du dem i fengsel blir de bare verre forbrytere.

Et eksempel fra et av townshippene utenfor Johannesburg illustrerer denne virkeligheten. Mandla (ikke hans egentlige navn) ble henvist til Childlines program for unge seksualforbrytere da han var 14 år gammel.

– Han hadde lært om sex fra vennene på skolen. Sex er tabu i en del afrikanske kulturer, og sex var ikke noe moren hans hadde lært ham om, men han hadde ofte hørt at moren og kjæresten hennes hadde kranglet og deretter hatt sex for å bli venner igjen etter krangelen, forteller politimannen JS, en av dem som henviste Mandla til Childline.

Kvinnesyn går også i arv

Mandla hadde også lagt merke til at kroppen hans forandret seg. Han trodde vennene fikk sex og ble fortalt at om han ikke fikk ha sex, så ville kroppen hans bli skadet på en eller annen måte. Mangel på kunnskap og opplysning kan altså også være en årsak til at voldsnivået opprettholdes. Men holdningene til jenter og kvinner som de lærer fra de voksne er også avgjørende.

Vennene hans fortalte at sex er det eneste jenter er til for. Da han hørte hvordan moren og kjæresten sloss og kranglet og kjæresten slo moren, for så å høre at krangelen endte i sex og forsoning, opplevde han at det vennene sa ble bekreftet. Og hadde Mandla selv gjort noe galt hendte det at både moren og hennes kjæreste slo ham til straff. Gråt gutten ble det enda mer kjeft og kjæresten ga klar beskjed om at han fikk oppføre seg som en mann. Han fikk se til å bli voksen.

Så en dag ba Mandla en jente i klasse hjem for at de skulle gjøre lekser sammen. Han regnet med at hun ville si ja til å bli kjæresten hans. Da han la an på henne, protesterte hun. Det var det jenter alltid gjorde, trodde gutten, selv om de mente ja. Så voldtok han henne. Jenta fortalte det til moren sin, og hun gikk til politiet. Mandla visste at han ikke skulle ha gjort dette, men han ville så gjerne bli en mann og oppleve det han hørte moren og kjæresten opplevde på den andre siden av veggen. Alle ble rasende på gutten. Morens kjæreste ga ham juling. Men kjærestens holdninger var veldig tvetydige, for han bekreftet også det Mandla allerede trodde, nemlig at jenta sannsynligvis hadde fortjent det.

Rehabilitering

Moren hans inntar imidlertid en helt annen holdning:

– Seksualitet blant barn er noe vi ofte misforstår, mener hun nå, – å glede seg over seksuelle kjærtegn er en viktig del av ethvert menneskes utvikling. Jeg har gjort en stor feil ved ikke å snakke med sønnen min om sex. Hadde jeg brukt anledningen til å lære ham om sex på en måte som han kunne forstå, lære ham om ansvar og følelser, så hadde denne voldtekten kanskje kunne vært unngått, sier hun.

Politimannen JS, som i denne saken fungerer som talsmann for politiet, forklarer at Mandla i likhet med andre barn under 16, fikk muligheten til bli værende i lokalsamfunnet sammen med moren og kameratene, samtidig som han fikk mulighet til å lære forskjell på rett og galt og hvordan han skulle kunne håndtere vanskelige situasjoner på en god måte. Han lærer også å bedre sine evner til kommunikasjon og til å se på andre mennesker med respekt. Slike rehabiliteringsprogrammer drives blant annet av Childline og andre i samarbeid med politiet. JS mener samfunnet har innsett at fengsel ikke er stedet for så unge lovbrytere i Sør-Afrika.

– Sender du dem i fengsel blir de bare verre forbrytere, sier han,

– Og de lærer lite om å respektere andre nei når det gjelder seg. Sex i sørafrikanske fengsler handler ofte om vold. Rehabiliteringsprogrammer er langt mer forebyggende i forhold til vold enn fengsel er.

Offeret
Når et slikt alternativ til fengsel foreslås, skal også offeret få være med å bestemme. Han eller hun vil også få mulighet til å treffe overgriperen, men mange er ikke klare for et slikt møte, fortsetter JS.

– Offeret kan også kreve at overgriperen ikke skal bo innenfor en gitt radius av offeret, forteller han.

Enkelte familier aksepterer imidlertid ikke en slik rehabilitering, og krever streng straff for overgriperen. Går ikke det kan de ty til å ta loven i egne hender. Dermed fortsetter volden. JS understreker imidlertid at rehabiliteringsprogrammene ikke på noen måte handler om å la de unge lovbryterne slippe lett unna, langt i fra.

– Ungdommene må ta tøffe og vanskelige oppgjør med seg selv og konfrontere følelser og kanskje også innrømme ting som ikke bare har med deres egne overgrep å gjøre, men også erkjenne og bearbeide overgrep de selv har vært utsatt for.

Noen årsaker

Van Niekerk forklarer at ungdom som voldtar ikke har noen voksen forståelse av hva de utsetter andre for. De bare kopierer oppførsel de har sett på kino, på TV og i musikkvideoer. Og ikke minst, det er mange som kopierer det de har sett og opplevd i sine egne hjem, som ikke alltid gir dem den tryggheten de trenger på grunn av fattigdom, trangboddhet og mangel på privatliv. En del av disse ungdommene har dessuten også selv blitt utsatt for overgrep, av foresatte eller eldre barn.

– Sex er en del av hverdagen til disse barna, men de mangler voksnes veiledning til å takle og forstå denne seksualiteten. Og når media ofte glorifiserer seksualitet og vold, gjør det ikke saken enklere for disse ungdommene, hevder han.