Behov for muslimsk gravplass

Muslimene i Danmark har ikke mulighet til å bli begravd i muslimsk innviet jord. Men et stykke jord i Brøndby Kommune kan bli deres, hvis de kan skaffe pengene.

Bortsett fra mosaiske begravelsesplasser er all kirkegårdsjord i Danmark kristent innviet, og det er derfor ikke mulig å bli begravd i nøytral jord.

En dansk folkekirke-prest rekker muslimene en hjelpende hånd. Peter Hansen som er prest har startet en innsamling på hjemmesiden www.begravelsesplads.dk der han oppfordrer folk til å gi et bidrag til de danske muslimers kjøp av det omstridte jordstykket.

– Jeg mener at danske muslimer bør ha mulighet for å bli begravd på egne premisser. Fra min erfaring som prest vet jeg hvor viktig det er å bli begravd riktig. Med innsamlingen sender vi et signal om at vi vil støtte muslimene i deres ønske, sier Peter Hansen til Ritzau.

Han understreker at han har tatt initiativet til støtteinnsamlingen som privatperson. Med seg i innsamlingskomiteen “Den gammeldanske komité for en islamsk begravelsesplass” har han redaktør og forfatter Georg Metz, professor dr. jur. Eva Smith og forstander Inger Blomgren-Hansen.

Samme problemstilling også i Norge

Det finnes idag et avgrenset område på Klemetsrud Kirkegård i Oslo Kommune som er avsatt til muslimer.

– Men vi kan ikke bestemme noen selv der når det gjelder lov og regler. Det er norsk gravferdsloven som gjelder. Jeg vet også at det fins tilsvarende løsninger i andre kommuner, sier Ghulam Abbas, daglig leder i al-Khidmat Begravelsesbyrå til Utrop. Dette er den eneste muslimske begravelsesbyrået i Norge.

Ifølge Abbas er Gravferdsetaten i Oslo og Islamsk Råd Norge, paraplyorganisasjonen for muslimer i Norge, allerede i gang med å finne andre kirkegårder i Oslo hvor det kan avgrenses områder for muslimske begravelser, da Klemetsrud Kirkegård er i ferd med å bli fullt.

– Vi vil prøve å kjøpe egen gravplass, hvor vi kan bestemme en del selv i tråd med den norske gravferdsloven i likhet med det mosaiske samfunnet. Vi har tenkt å arbeide med denne saken sammen med det muslimske samfunnet i Oslo, blant annet Islamsk Råd i Norge, forklarer Abbas.