Kutt i u-hjelp

Avtalen de tre regjeringspartiene inngikk med Fremskrittspartiet om revidert nasjonalbudsjett fører til mindre penger til bistand.

Hjelp til land i Sør kuttes med nær 50 millioner kroner, skriver Vårt Land.

Regjeringspartiene viser til at de hadde lagt inn en stor økning i bistandsbudsjettet.

Det ble innvilget 170 ekstra millioner fordi utgiftene til flyktninger og asylsøkere i Norge har økt kraftig. Uten denne kompensasjonen ville økt behov i Norge føre til direkte kutt i u-hjelpen.

Og det er nettopp det som nå skjer: Prosjekter i Sør må avgi 49 millioner kroner for å dekke opp utgifter i eget land.

Parlamentarisk leder Jon Lilletun (KrF) mener regjeringen Bondevik faktisk bidrog med friske midler da de så at flyktningutgiftene i Norge økte.

– Vi er litt kry, og bør heller roses enn kritiseres. Aldri har bistanden vært større enn nå, verken i eksakte kroner eller i prosent, sier Lilletun.

Nestlederen i KrFU Kathrine Tallaksen Bjelland roser gjerne KrF for dette.

– Men forliket endte likevel med at bistanden blir kuttet. KrF har tapt en viktig symbolsak, sier hun.