Stopper returer til Syria

Situasjonen i Syria gjør det umulig for asylsøkere og flyktninger derfra å bli returnert, ifølge nye midlertidige instrukser i Utlendingsdirektoratet.
Foto: flickr.com
Grunnet situasjonen i Syria, har Utlendingsdirektoratet (UDI) stanset alle tvangsreturer til landet. Plikten til å returnere frivillig etter endelig avslag er også midlertidig suspendert.
Returstoppen betyr at personer som i utgangspunktet har plikt til å reise tilbake til Syria, midlertidig ikke trenger å gjøre det nå.
– Sikkerhetssituasjonen i Syria gjør at vi inntil videre heller ikke vil fatte vedtak som innebærer at søkeren får plikt til å returnere til Syria, sier Hanne Jendal, direktør i asylavdelingen, til udi.no.
UDI vil fortløpende vurdere når det igjen vil være forsvarlig å returnere til disse landene.