Få flerkulturelle på Fredrikstads valglister

Få innvandrere på valglistene i Fredrikstad kommune.
Kommunestyret i Fredrikstad blir uten representanter med innvandrerbakgrunn til høsten. Under én prosent av kandidatene på partienes valglister har fremmedkulturell bakgrunn.
Lederen i Flerkulturelt råd, Inger-Christin Torp (Ap), mener partiene har gjort en dårlig jobb.
– Det er alt for dårlig, det er ingen tvil om det. Hvert parti bør gå i seg selv og se på hva som er årsaken til at vi ikke greier å ha med flere. Det handler om demokratiet vårt, og det å ha et representativt demokrati, sier Torp.
Mister viktig erfaring
Hun mener at å få innvandrerne inn i hverdagsarbeidet i partiene er nøkkelen til et flerkulturelt kommunestyre.
– Partiene bør trekke disse gruppene med i det politiske arbeidet i hverdagen i partiene, slik at det blir naturlig å foreslå kandidater fra disse grupperingene når man skal nominere.
Hvis innvandrerne ikke er med i kommunestyret så vil viktig erfaring i forhold til integreringsspørsmål i lokalpolitiske saker være tapt, hevder hun.
– Innvandrerne vet hvordan det er å komme inn i et norsk samfunn og bli integrert. Det får vi ikke med oss i behandling av viktige saker i lokalsamfunnet vårt.