Tar avstand fra Brennpunkt

Krigens spor: Srebrenica er den dag i dag fortsatt preget av borgerkrigen (1992-95). Brennpunkt-dokumentaren "Byen som skulle ofres" konkluderte med at byen ble ofret som krigsbytte i en politisk hestehandel. Nå går Brennpunkts fremste bosniske kilde ut mot programmet.
Foto: Steffen Emrich
Reporteren Mirsad Fazlic tar avstand fra Brennpunkt- programmet han medvirket i, og hevder filmen fikk feil vinkling.
Bosnisk-muslimske Fazlic har i flere år jobbet som undersøkende journalist, og ble brukt som hovedkilde av den norske regissøren Ola Flyum i Brennpunkt-programmet «Byen som kunne ofres» for å undersøke og fremstille det som skjedde.
Til Utrop sier han seg skuffet og misfornøyd med sluttproduktet som ble sendt på NRK 27. april.
– Filmen går for langt i å bortforklare hendelsene i Srebrenica sommeren 1995. Folk som vi har klart å bygge et tillitsforhold til under researchfasen har fått historien sin fremstilt på feil måte. En må være forsiktig med faktabruk og vinkling når det er snakk om noe så alvorlig som et internasjonalt anerkjent folkemord, sier han på telefonlinjen fra Sarajevo.
Ingen nyhetsverdi

I fire år jobbet Fazlic og NRK-reporteren Ola Flyum med å lage dokumentarfilmen. 

– Under bearbeidingen var vi ofte uenige om detaljer. Til tross for dette fikk jeg forskringer fra Flyum om at filmen skulle være balansert, hvor begge sider skulle intervjues og fremstilles på samme måte. Nå ser jeg at dette ikke ble tilfelle. Ingenting av nyhetsverdi kom frem.

I et intervju jeg har gjort med Ola Flyum har han forsvart seg mot kritkken med å hevde at han har opptrådt på en presseetisk riktig måte. Hva har du å si til det?

– Jeg tror han har gjort det hele på en feil måte, selv om det ikke var hensikten hans å opptre presseuetisk. Problemet er jo som sagt at det hele blir for unyansert og stillingstagende. 

Vil skape splid

Fazlic er ikke overrasket å høre at det norskbosniske miljøet har kommet med kraftige reaksjoner på filmen, og er bekymret for hva som kan skje hvis den vises i hjemlandet.

– Flyum har fått et konkret tilbud fra RTRS, som er den største kanalen i den serbisk-bosniske republikken, om å få kjøpt filmen. Etter det jeg vet så har han takket nei til dette. Når jeg får vite hva bosniere i Norge har sagt så kan man bare tenke seg hvilke reaksjoner en slik dokumentar med så mange faktafeil vil skape her hjemme. Med tanke på at den politiske situasjonen her i Bosnia er nesten ute av kontroll hadde det skapt meget sterke konfrontasjoner.

Kan dette få konsekvenser for deg personlig?

– Jeg vet ikke og ønsker ikke å spekulere i hva som kan skje videre. For meg er det bare utrolig synd å innse at fire års arbeid ender opp på denne måten.