Mislykket svensk integrasjonspolitikk

0Shares

Danskene overtar formannskapet i EU 1. juli, og særlig Mona Sahlin har lenge kritisert Danmark for å føre en innvandringsfiendtlig politikk. Også foran helgens EU-toppmøte i Sevilla er det uenighet mellom danskene og svenskene om hvordan problemet med illegal innvandring til EU møtes best.

I likhet med Storbritannia har Danmark sagt at de er villige til å bruke EUs bistandspenger som pressmiddel overfor fattige land for å få dem til å stanse ulovlig innvandring til EU-landene, skriver NTB.

Det er ventet en del debatt mellom Danmark og Sverige også på toppmøtet i Sevilla. Men all kritikken fra svenskene har fått nettopp danskene til å kritisere Sverige for ikke å ta et oppgjør med sin egne problemer med kriminalitet og innvandring.

Den svenske integrasjonsministeren innrømmer at det er grunn til å stille spørsmål ved svensk integrasjonspolitikk. Svenske kommuner klarer ikke å sluse innvandrere inn i arbeidsliv og det svenske samfunnet, sier Sahlin. Også Integrasjonsverkets generaldirektør Anders Carlgren innrømmer at det er tendenser til et “etnisk skilt klassesamfunn” i Sverige.

Sahlin og Carlgren mener lange behandlingskøer er et problem i seg selv, og det neste problemet er når flyktningene får oppholdstillatelse i Sverige.

Samtidig går svenskene inn i en valgkamp med en fraværende innvandringsdebatt. I fjor høst gikk danskene til urnene med innvandring som hovedsak nummer 1.

I Sverige sitter imidlertid sosialdemokraten Persson og hans partifelle Sahlin trygt, ifølge de siste meningsmålingene som gir Sosialdemokratene et solid flertall.