Ny visumdatabase for Schengenområdet

Søkere til Schengenvisum må i fremtiden registrere fingeravtrykk og andre opplysninger til det nyopprettede visadatabasen VIS.
Foto:udi.no
11. oktober 2011 starter etter planen innføringen av Visa Information System (VIS). Fra denne datoen vil 25 Schengen-land samt Liechtenstein ha tilgang til en felles visumdatabase. 
0Shares
VIS er en database som vil inneholde personopplysninger om alle som har søkt om Schengenvisum samt detaljer knyttet til selve saken, skriver udi.no.
Opplysningene kan lagres i basen i inntil fem år etter søknad om visum. De skal brukes til å identifisere søkerne i innlands- og grensekontroll. I tillegg vil de kunne brukes til identitetsfastsettelse i asylsaker. 
Nord-Afrika først 
Bruken av biometri gir også store muligheter utover kontrollhensyn. Alle norske utenriksstasjoner med visummyndighet og alle politidistriktene i Norge har fått utstyr for opptak av biometri. 
  
Etter planen skal VIS starte opp 11. oktober 2011. Første pulje er Nord-Afrika og grensestasjonene til Schengen. De norske utenriksstasjonene som vil blir berørt i denne puljen er Kairo, Rabat og Alger. I løpet av to til tre år skal hele verden være dekket, slik at alle som søker om Schengen-visum blir registrert, uansett hvilket land de søker fra.