Norge tar initiativ til globalt korona-fond

corona, world, mask
Fondet skal ha som formål å sette landenes myndigheter i stand til å takle krisen, redusere negative sosiale og økonomiske følger av pandemien.
Foto: Pixbay
– Vi er glade for at FN agerte så raskt på vårt forslag om å etablere et felles koronafond. Norge gir et første bidrag på 150 millioner kroner til fondet slik at arbeidet kan komme i gang så snart som mulig, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.
18Shares
Majoran Vivekananthan
Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all)

Fondet skal bistå utviklingsland med svake helsesystemer i å møte koronapandemien og å komme raskest mulig på fote igjen når krisen er over.

– Dette fondet vil bidra til å sikre en koordinert internasjonal innsats for å begrense langsiktige og omfattende negative konsekvenser i land med svake helsesystemer. Norge gir nå et viktig første bidrag, og vi vil vurdere ytterligere bidrag i tiden som kommer, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

FNs generalsekretær Guterres har besluttet at fondet skal ha som formål å sette landenes myndigheter i stand til å takle krisen, redusere negative sosiale og økonomiske følger av pandemien og bistå landene i å komme på fote igjen etter krisen. Han ønsker en fleksibel finansieringsmekanisme som raskt kan svare på behovene i enkeltland. FNs mål er at fondet skal mobilisere én milliard dollar i 2020 og to milliarder dollar totalt.

– FN er den sentrale instansen i arbeidet med kriserespons i land med svake helsesystemer. Fondet skal bidra til en koordinert FN-respons på landnivå, og kunne dekke de mer langsiktige behovene i tillegg til de umiddelbare nødhjelpstiltakene som nå settes i gang. Det er viktig å sette FN-organisasjonene i stand til å gjøre denne jobben mest mulig effektivt, sier utenriksminister Eriksen Søreide.