Mæland om asylsøkere fra Lesvos: Norge venter på europeiske løsninger

Norge er med og drøfter løsninger om leiren på den greske øya Lesvos.
Foto: Marienna Pope-Weidemann
Justisminister Monica Mæland (H) sier Norge vil bidra med å flytte barn fra Moria-leiren i Hellas når gode europeiske løsninger kommer på plass.
293Shares

På regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fikk justisminister Mæland spørsmål om Norge kan komme til å bidra med å hente barn fra Moria-leiren.

Statsråden svarte at Norge er med og drøfter løsninger om leiren på den greske øya Lesvos, der det bor 19.000 asylsøkere – mange av dem barn. Leiren var opprinnelig ment å huse bare 3.000 mennesker.

– Vi er på rådsmøter i EU og diskuterer situasjonen, spesielt i Hellas. Vi bidrar på det humanitære med økonomi, og vi bidrar med personell og kompetanse for hjelpe Hellas til å håndtere asylsøkersituasjonen.

– Når det gjelder relokalisering, har vi sagt at vi skal være med på brede europeiske løsninger. Så langt har ikke det lykkes i å få på plass, sa statsråden som la til at dette for øyeblikket er vanskelig ettersom de fleste luftrom, flyplasser og transportmuligheter ikke er til stede.

– Men Norge er med i disse debattene og skal bidra hvis vi får på plass gode europeiske løsninger.