Feirer flerkultur og religiøs pluralisme på 1. mai.

1, mai-feiringen i Kasakhstan fokuserer på nasjonalt samhold og flerkulturell sameksistens.
Foto: Kasakhstans Ambassade i Norge
1. mai feires Dagen for nasjonalt samhold i Kasakhstan. Dette er en av årets viktigste merkedager, i et samfunn preget av etnisk og religiøst mangfold.

1. mai feirer landet at ulike grupper finner sammen i toleranse og respekt for hverandres bakgrunn og etnisitet.

Feiringen har funnet sted hvert år siden 1995, og bidrar til at det kasakhstanske samfunnet også i fremtiden skal kjennetegnes ved stor grad av toleranse og respekt.

Landet huser over 140 ulike etniske grupper, som kasakhstanere, russere og usbekere som de største gruppene. Tyskere, uighurer, og tatarer utgjør alle over en prosent av befolkningen.

– Siden uavhengigheten har Kasakhstan gjort spådommene fra de som mente at etnisk mangfold var noe negativt, til skamme. Ved å gjøre mangfold til landets fremste styrke, og gjennom å satse tungt på inkludering, har man bygget et nytt land, med en sterk økonomi, sier Kasakhstans ambassadør til Norge, Yerkin Akhinzhanov, via en pressemelding.

Religiøs toleranse

Totalt eksisterer det over 3000 ulike religiøse samfunn i Kasakhstan. Landets grunnlov garanterer alle innbyggere retten til fritt å velge, og praktisere alle former for religion og livssyn.

For å sikre de etniske og religiøse gruppene reel medbestemmelse i det kasakhstanske samfunnet har man også opprettet en egen Folkeforsamling. Her møtes representanter fra ulike regionale beslutningsorganer for å implementere ny politikk, bedre samarbeidet mellom myndigheter, sivilsamfunnet og etniske grupper og sikre sosial stabilitet i landet.

– Helt fra begynnelsen har etnisk og religiøs sameksistens vært første president Nursultan Nazarbayev viktigste prioritet. Det skal vi bygge videre på i fremtiden, sier Akhinzhanov.