UD gir over 4 milliarder bistandskroner til frivillige organisasjoner

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i samtale med en familie fra Sudan.
Foto: UD
Koronapandemien gjør at frivillige organisasjoner i Norge får tildelt mer penger enn noen gang. UD gir i alt 4,3 milliarder kroner til innsats i fattige land.

Det er det største samlede avtalebeløpet noen gang, opplyser Utenriksdepartementet.

– I år blir all bistand påvirket av pandemien. Covid-19 har vist at når krisen rammer, så øker forskjellene. Derfor er det viktigere enn noen gang å nå ut til de fattigste, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Det er nå inngått avtale med tolv organisasjoner.

– Fattige land, spesielt i Afrika sør for Sahara, møter nå enorme utfordringer på nær sagt alle samfunnsområder. Helsekrisen er ille, men de sosiale, økonomiske og politiske konsekvensene av covid-19 kan bli enda verre. De norske organisasjonene og deres lokale partnere i utviklingsland kan spille en nøkkelrolle i å hjelpe de som trenger det aller mest. De spiller også en nøkkelrolle når det gjelder å nå bærekraftmålene, sier Ulstein.