Redd Barna frykter for skolegangen etter koronakrisen

– Barn i disse landene blir fanget i en ond sirkel. De har større risiko for å bli tvunget ut i barnearbeid, og unge jenter er særlig utsatt for kjønnsbasert vold, ifølge Redd Barna.
Foto: Roberto Al
Nesten ti millioner barn står i fare for aldri å komme tilbake på skolen etter koronakrisen, ifølge en rapport fra Redd Barna.

Grunnen til at pandemien kan føre til permanent avbrutt skolegang for millioner, er økende fattigdom og drastiske kutt i utdanning, står det i rapporten «Save Our Education».

– Vi står midt i en utdanningskrise uten historisk sidestykke. Statsledere, regjeringer og myndigheter i hele verden må få opp øynene for katastrofen som er i ferd med å utspille seg, og umiddelbart sørge for nødvendige investeringer i barns læring sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna i Norge.

– Barn i disse landene blir fanget i en ond sirkel. De har større risiko for å bli tvunget ut i barnearbeid, og unge jenter er særlig utsatt for kjønnsbasert vold, barneekteskap og tenåringsgraviditet, en risiko som øker jo lenger de er ute av skolen. De samme faktorene påvirker også deres sjanse for å komme tilbake til skolen i det hele tatt, sier Lange. Hun frykter at kombinasjonen covid-19 og kraftig redusert satsing på utdanning kan bli et tilbakeslag for millioner av barn.

– Det er de fattigste og marginaliserte barna som allerede før pandemien sto bakerst i køen, som vil rammes hardest. De har ikke hatt tilgang til noe undervisning i et halvt år, sier Lange.

– Redd Barna mener 35 milliarder dollar må stilles til rådighet av Verdensbanken for økt finansiering av utdanning, sier Lange. I tillegg vil hun at nasjonale myndigheter tar finansiering av utdanning med i sin generelle respons på koronakrisen, og hun ber kommersielle kreditorer stanse krav om betaling av gjeld fra lavinntektsland.