Norsk UD med tiltak mot barneekteskap

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har kondolert sammen med statsminister Erna Solberg Frankrike etter to terrorangrep på en uke.

I svaret fra utenriksministeren redegjør hun for at Norge gjennom flere år har vært engasjert i å støtte arbeidet med å få på plass en lov mot seksuelle overgrep i Somalia.

Regjeringen lanserte blant annet en egen strategi for å bekjempe skadelige skikker i oktober 2019. For arbeidet med strategien er det satt av 760 millioner kroner for perioden 2020-2023.

– Jeg er bekymret over utviklingen de siste ukene der det opprinnelige forslaget til loven ser ut til å være lagt til side og et nytt lovforslag er lansert, sier hun til regjeringen.no.

Et problem er at det nye lovforslaget fanger ikke opp hele rekkevidden av seksuallovbrudd.

– Noen av hovedbekymringene rundt dette lovforslaget er at det tillater barneekteskap, ikke dekker vold i hjemmet samt strider mot internasjonale rettslige normer om etterforskning og dermed gjør straffeforfølgelse vanskelig.

Sterk innsats fra sivilsamfunn

Sterk mobilisering fra det somaliske sivilsamfunnet gjorde sitt til at lovforslaget ble stoppet. legger hun til.

– Sivilsamfunnsorganisasjoner har bedt det internasjonale samfunn om å engasjere seg, men de fremhever samtidig at budskapet om loven må komme fra somalierne selv. Norge vil derfor fortsette å lytte til somaliske aktører som arbeider for å få loven tilbake til behandling i parlamentet i sin opprinnelige form.

Klikk her for å lese hele svaret fra utenriksministeren