FN: Flyktningbarn mister skolegang på grunn av koronaviruset

Halvparten av verdens flyktningbarn allerede var utestengt fra skolen før pandemien.
Foto: Pixabay
Halvparten av verdens flyktningbarn går ikke på skolen. Koronapandemien kan forverre situasjonen ytterligere, advarer FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).
12Shares

I en ny rapport skriver UNHCR at utdanningsmulighetene til millioner av unge flyktninger trues av covid-19-pandemien, og ber om handling fra det internasjonale samfunnet.

– Situasjonen kommer til å bli verre. Mange har ikke mulighet til å gjenoppta sine studier på grunn av at skoler stenges, problemer med å betale skoleavgifter, uniformer eller bøker, brist på tilgang til teknologi, eller fordi de må jobbe for å forsørge sine familier, skriver UNHCR.

FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, viser til tall om at halvparten av verdens flyktningbarn allerede var utestengt fra skolen før pandemien.

– Etter alt de har gått gjennom kan vi ikke ta fra dem deres fremtid gjennom å nekte dem en utdannelse her og nå, sier han.

I sluttordet til rapporten bidrar også Liverpool-stjernen og UNHCR-ambassadør Mohamed Salah med et sitat:

– Om ikke alle tar ansvar, kommer generasjoner av barn – millioner av dem i noen av verdens fattigste regioner – å gå en dyster fremtid i møte.