Sykepleiere diskrimineres grunnet hudfarge

Sykepleiere i Norge opplever diskriminerende og hatefulle ytringer fra pasienter på grunn av sin hudfarge eller utenlandske opprinnelse (Illustrasjonsbilde).
Utenlandsfødte sykepleiere oppgir langt oftere enn norskfødte at de opplever hatefulle ytringer på jobben, viser en fersk spørreundersøkelse blant 2600 NSF-medlemmer.

Over 2600 tilfeldig utvalgte medlemmer av Norsk Sykepleierforbund har deltatt i undersøkelsen, ifølge sykepleien.no.

Hver fjerde sykepleier oppgir at de det siste året har opplevd at kolleger utsettes for diskriminerende eller hatefulle ytringer. I mer enn seks av ti tilfeller antas sykepleierens hudfarge å være motivasjonen bak ytringen.

Svarte og asiatere utsatt

8,7 prosent oppgir de har vært utsatt for diskriminerende eller hatefulle ytringer det siste året. Andelen er vesentlig høyere for utenlandsfødte sykepleiere, spesielt de som har et afrikansk eller asiatisk opprinnelsesland.

Flere av pleiersvarene går som følger:

«Jeg har opplevd at pasienter har brukt n-ordet for å beskrive meg. Selv om jeg tror at bruken handler om uvitenhet, opplever jeg at det setter medpasienter i forlegenhet. Selv synes jeg det er vanskelig å vite hvordan jeg skal håndtere det.»

«Jeg har hatt pasienter som har nektet behandling/hjelp fra meg på grunn av hudfargen min. Pasienter som har kalt meg for neger og andre rasistiske navn. Pasienter som nekter å tro på at jeg er utdannet sykepleier på grunn av hudfargen min. Pasienter som ikke stoler på at jeg har den kompetansen jeg har på grunn av hudfargen min. Pasienter som har baksnakket meg til kollegaene mine på grunn av hudfargen min.»

Varslene kommer fra mindretallet

Litt over halvparten av de spurte hevder at det var en bruker/pasient som sto for utsagnene, mens 20 prosent svarer pårørende. 40 prosent oppgir at en kollega sto bak, mens 24 prosent svarte at det var en leder.

To av tre sykepleiere som har opplevd diskriminerende eller hatefulle ytringer fra pasienter, varslet ikke noen om hendelsen.

Litt over halvparten av de som har opplevd diskriminerende eller hatefulle ytringer sier hendelsen har medført forbigående ubehag. 23,2 prosent sier de har fått tanker om å slutte i jobben/yrket.