Danmark vil ta statsborgerskapet fra fremmedkrigere

Flere organisasjoner har i høringsrunden stilt seg svært kritisk til lovforslaget.
Foto: Christiaan Triebert
En midlertidig lov som fratar fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskap deres danske statsborgerskap, skal gjøres permanent, foreslår den danske regjeringen.

Regjeringens foreslår å oppheve en utløpsdato i loven og slik gjøre den permanent, skriver avisen Information

Den omstridte hasteloven fra oktober i fjor rammer primært fremmedkrigere som kjemper for IS i Syria og Irak og er foreløpig brukt fem ganger til å frata personer deres danske statsborgerskap. Tre av disse har gått til sak mot den danske staten.

Flere organisasjoner har i høringsrunden stilt seg svært kritisk til lovforslaget.

Fungerende utlendings- og integreringsminister Kaare Dybvad Bek påpeker at regjeringen vil gå langt for å «unngå at fremmedkrigere som har vendt Danmark ryggen, kommer tilbake til Danmark».

– Vi snakker om menn og kvinner som har begått eller støttet fryktelige forbrytelser. Derfor skal det også framover være mulig å frata dem statsborgerskapet, skriver han i en epost til Information

Folketinget godkjente i januar et lovforslag som gjør at barn av danske fremmedkrigere ikke lenger automatisk blir danske statsborgere ved fødselen.