Populist uten innvandrer-retorikk

Nettfenomen og folketaler: Komiker Beppe Grillo er i ferd med å bli en trussel for de store partiene i Italia
Foto: Wikimedia Commons
En ny populistisk bølge skyller over Italia. Denne gangen i komikerens skikkelse.

Over hele Europa vender skuffede velgere seg nå mot nye populistiske og radikale partier. I Italia har en uvanlig, men likevel erketypisk populist, komikeren Beppe Grillo (63), fått mye oppmerksomhet i den senere tid. Uvanlig fordi han verken tilhører ytre venstre eller ytre høyre. Erketypisk fordi han med sine store talegaver tar et nådeløst oppgjør med den politiske eliten, stiller seg på vanlige folks side og taler EU midt i mot.

Mantraet hans er at Berlusconi, som mistet makten i fjor, synger på siste verset, og ikke vil komme tilbake.

– Vi kommer til å bli Italias tredje største politiske kraft, vi, bevegelsen Fem Stjerner, sier han ifølge Spiegel Online.

Vi kommer til å bli Italias tredje største politiske kraft.

Hard mot de store
De fem stjernene står for vann, miljø, transport, nettverk og vekst. Grillo har en klassisk populistisk retorikk. Han går knallhardt til angrep på “eliten” og langer ut mot “de kriminelle politikerne”. Han vil at Italia skal la være å betale statsgjelden og trekke seg ut av euroen. Kritikerne avfeier ham som demagog og populist, mens støttespillerne ser ham som folkets nye våpen mot korrupsjon og vanstyre. Han har blitt kalt Italias Michael Moore. Selv kaller han seg “Detonatoren”, og målet er det politiske establishment. 

Grillos spådommer ble ikke gjort til skamme i lokalvalgene 6.-7. mai. De store partiene gikk betydelig tilbake, mens Grillos eget Cinque Stelle gikk kraftig fram mange steder.

Kjent og folkekjær
Grillo begynte som komiker på slutten av 1970-tallet og har siden deltatt i en rekke svært populære tv-programmer. Etter hvert ble satiren hans mer politisk, og han har flere ganger kommet på kant med makten. Nå bruker han sitt publikumstekke og taletalent til å vinne velgere. Bevegelsen Cinque Stelle grunnla han i 2010. Selv om Grillos stil er spektakulær og retorisk, blir aktivistene i bevegelsen han leder ofte sett på som jordnære og konstruktive folk som vil ordne opp i nærmiljøene og gjøre livet tryggere for vanlige italienere. Bevegelsen har heller ikke noen brodd mot innvandrere, i motsetning til mange andre populistiske bevegelser.

Mobiliserer via nettet
Bevegelsen har imidlertid et visst slektskap til det svenske og tyske Piratparti-fenomenet. Grillo har blitt stadig mer opptatt av nett-frihet og delingsmuligheter. Mobiliseringen skjer også digitalt gjennom bloggen beppegrillo.it, som har 300 000 unike treff per dag.

Grillo er konsekvent respektløs overfor mektige politikere han mener har sviktet landet, og han bruker sitt komiske talent til å rakke ned på politikere langs hele spekteret. Berlusconi betegner han som en sexavhengig “psyko-dverg”. Også Monti og Prodi får gjennomgå.

Og analytikerne har nå begynt å tro på Stjerne-bevegelsens muligheter. Mange er svært spente på hvor godt de kan gjøre det i parlamentsvalget neste vår.