Også muslimer hetses av “moralpolitiet”

-Dette er en muslimsk bydel, og det ligger i våre intresser å oprette denne moralen, sier talsmannen for gruppen. Sammen har de trykket opp t-skjorter med påskriften "moralpolitiet" for å vise sin avsky mot det de kaller for usømmelig atferd. T-skjortene skal etter planen selges i innvandrerbutikker på Grønland for å finansiere en ny moske i bydelen
Foto: Hina Aslam
– Ikke-muslimer er ikke de eneste som rammes av "moralpolitiet". Og unge med muslimsk bakgrunn hetses for å ikke være "religiøse nok", fastslår universitetsstudent Camilla Marie Johansen i et debattinnlegg hos Dagbladet.

I innlegget begrunnet hun påstanden med å argumentere at sterke fordommer og krenkelser finnes også mellom minoritetsgruppene.

– Kjernen i den opprinnelige debatten om moralpolitiet var nettopp mobbing mellom muslimer, skriver hun til Dagbladet.

Johansen viser også til Elevundersøkelsen for 2011 for videre begrunnelse.

– Halvparten av elevene opplever diskriminering grunnet kjønn, religion eller nasjonalitet. Ifølge Opplæringsloven har alle elever rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Likevel opplever ikke alle elever skolehverdagen som mobbefri og ikke-diskriminerende.

Finn ut om hetsen

Ifølge Johansen blir muslimske elever blir hetset av andre muslimer som mener de ikke er “gode” muslimer.

– Flere elever opplever motstand fra medelever i skolegården på grunn av vestlig klesstil eller kontakt med det motsatte kjønn. Religion er et tema i skolegården allerede i første klasse. Jenter uten hijab hetses av barn som mener hijab er forventet av kvinner.

Som løsning mener hun diskusjon er et viktig redskap

– For å få bukt med dette må man diskutere hvorfor enkelte individer føler de har rett til å diktere andre angående religion, skriver hun videre.