Amerikanske muslimer til angrep på Wilders

I hardt vær nok en gang: Geert Wilders. Foto: Arkiv
Skribenter beskylder den nederlanske politikeren for faktafusk og indirekte oppfordring til hat.
0Shares

Det er den nye boka til Geert Wilders “Marked for Death” som får amerikanske skribenter med muslimsk bakgrunn til å reagere. Qasim Rashid, som har en fast spalte i den venstreorienterte Huffington Post, kaller Geert Wilders utlegninger om islam i boka “uinformert”.

Det er flere groteske eksempler på gale fremstillinger i boka, skriver han.

Rashid er skuffet over at Wilders ofte utelater referanser for mange av sine påstander, eller bruker islamfiendtlige nettsider som kilder for å “bevise” sine gale teser om islam. Wilders bruker imidlertid også legitime, gode kilder som forsker Karen Armstrong og Pew Research, men dette blandes sammen med ubelagte påstander og faktafeil, hevder Rashid.

Det er flere groteske eksempler på gale fremstillinger i boka.

Feil om grunnloven

 Wilders kommer også med gale opplysninger om verdslige saker. Han påstår for eksempel at USA ikke har lover mot hatytringer. Det er riktig at grunnloven beskytter støtende ytringer (“offensive speech”), men grunnlovens første tillegg (First Amendment) beskytter ikke hatytringer som er obskøne, ærekrenkende eller som oppildner til opprør, skriver han.

Han viser til amerikansk høyesteretts dom i saken Virgina mot Black som slo fast at det å brenne kors i den hensikt å skape frykt er å regne som en hatytring som ikke beskyttes av grunnloven.

Wilders har også en rekke feilaktige fremstillinger og påstander om Mohammed og Koranen i boka, hevder skribenten. Han mener Wilders mislykkes i det politikeren selv fremholder er hensikten hans, nemlig kamp mot ekstremisme, hat og fascisme fordi han selv ikke holder seg til sannheten.

Feil om terrorisme

Også imam Abdullah Antepli, som arbeider ved Duke University, er ute i Huffington Post og kritiserer Wilders. Wilders’ påstander om en sammenheng mellom “autentisk islam” og terrorisme, stemmer ikke med forskningen, skriver han. Han viser til professor og terrorekspert Quintan Wiktorowicz som har intervjuet hundrevis av islamister. Han fant at de mest religiøse også var de som hadde størst motstandskraft mot radikalisering. Derimot var det folk som hadde dårlig fotfeste i religionen som ble lettest tiltrukket av radikal islam. 

Imamen mener Wilders i sin nye bok tar i bruk krigsretorikk og går langt i å frata muslimer sin menneskelighet ved å sammenligne islam og muslimer med nazisismen og nazister, hvor det ene fenomenet oppfattes å speile det andre.

Ikke første gang

Wilders har også tidligere kommet med sterkt kontroversielle uttalelser om islam. I 2007 sammenlignet han Koranen med “Mein Kampf” og foreslo at boka skulle forbys i Nederland. Han har også omfavnet Eurabia-tesen og kalt islam “en trojansk hest i Europa” i en tale i parlamentet.

Her i Norge har nettstedet Document.no nylig publisert en tekst av Wilders under rubrikken “gjesteskribent”, der han blant annet skriver: “Det finnes ikke noen bedre metafor for å illustrere forskjellen mellom vestlige verdier og ‘islams sanne tro’ enn forskjellen mellom en penn og en øks. Vi bruker førstnevnte til å gjøre opp uenigheter, islam bruker sistnevnte.”