Innvandrermenn misforstås

Innvandrermenn: En utsatt gruppe, mener britiske kjønnsforskere
Foto: Jean-Paul Gaillard
Bildet av innvandrermenn i Storbritannia er preget av en rekke negative stereotypier. Deres unike og varierte erfaringer overses ofte, mener forsker.
0Shares

Innvandring fremstilles ofte som en «mannlig aktivitet» som kjennetegnes av mannlige attributter som risiko, eventyr og mot. Men mer negative bilder av mannlige innvandrere og asylsøkere er også nokså vanlige.

– Dette så vi nærmere på på et seminar på Middelsex University tidligere i år, forteller Chloé Lewis som er doktorgradskandidat ved Institutt for internasjonal utvikling ved Universitetet i Oxford.

I media hører man ofte om innvandrermenn som er «farlige og uønsket», «kriminelle» og noen ganger til og med «voldtektsmenn», skriver Lewis i et referat fra seminaret.

I det hele tatt er «den truende unge innvandrermannen» en nokså kjent figur i det britiske samfunnet.

– I det hele tatt er «den truende unge innvandrermannen» en nokså kjent figur i det britiske samfunnet, en figur som ofte kontrasteres med innvandrerkvinnen som nesten alltid opptrer i en offerrolle.

Hun mener at ved å fokusere på innvandrerkvinner, og da særlig på deres sårbarhet, overser de fleste feministiske analyser av migrasjon de varierte erfaringene innvandrermenn besitter, som fedre, familieinnvandrere, homofile asylsøkere og sexarbeidere, bare for å nevne noen få.

Lover basert på stereotypier

På seminaret kom det fram hvordan innvandrermenns perspektiver ofte blir marginalisert eller rett og slett utelatt fra juridiske og politiske diskusjoner om migrasjon og asyl.

Helena Wray presenterte sine funn angående marginaliseringen av innvandrermenns følelsesliv og andre egenskaper i britisk innvandringslov. Innvandrermenn ses gjerne på som rene “økonomiske agenter”. I 1968 ble det vedtatt en lov der innvandrermenn ble pålagt å bevise at deres hovedmotivasjon for å gifte seg og få kona til Storbritannia ikke var ytterligere innvandring. Loven ble avskaffet i 1997. Den økte mistenksomheten knyttet til familieinnvandring tolker forskeren som et uttrykk for at forestillingen om at følelseslivet til innvandrermenn må tolkes på kynisk vis hadde fått gjennomslag lovgivningen.

Også flere andre sider ved familieinnvandringen og hvordan menns perspektiv ofte utelates i slike saker, ble belyst på seminaret.

“Farlige” asylsøkere

En annen gruppe innvandrermenn som opplever at deres sårbarhet systematisk forties, er avviste asylsøkere. Forsker Melanie Griffiths satte søkelyset på de “komplekse, emosjonelle og kjønnede” erfaringene til avviste asylsøkere på transittmottaket i Campsfield i Oxford. Hun fokuserte særlig på stempling av asylsøkere som “kriminelle, uærlige og for farlige for det britiske samfunnet”. Asylsøkere forsøker ofte desperat å distansere seg fra dette negative bildet, noe som illustreres særlig godt av et intervjuobjekt fra Sri Lanka, som kom med følgende utsagn: “Jeg er ikke dømt for noe kriminelt, jeg er ikke en fare for samfunnet, jeg er velutdannet, jeg kan snakke flere språk, inkludert tamil, singalesisk, urdu og japansk.

Les hele referatet fra seminaret her (på engelsk)!