Med religion mot undertrykkelse

Jerusalem er knutepunkt for jøder, kristne og muslimer. Doktorgraden ""How Can Religion Contribute to Peace in the Holy Land? A Study of Religious Peacework in Jerusalem" ser på religiøse organisasjoners bidrag til fred i byen
Foto: Illustrajonsfoto: Flickr
I over tretti år har palestinske og israelske religiøse organisasjoner jobbet for å skape fred i det hellige land. Ny doktorgrad setter deres virke under lupen.
0Shares

Gjennom doktokgradsstudien How Can Religion Contribute to Peace in the Holy Land? A Study of Religious Peacework in Jerusalem har forskeren Yvonne Wang studert Jerusalems religiøse organisasjoner og deres arbeid mot okkupasjonen. Wang mener deres arbeid er svært viktig, skriver uio.no.  

Seks av de åtte organisasjonene hun har studert mener dialog er veien å gå. Det grunnleggende for disse er å bryte ned fiendebilder og fordommer.

– Vi ser at dette gjøres på ulike måter, på grasrotnivå, ved at religiøse ledere kommer sammen, og på et akademisk nivå. Blant annet jobbes det med en felles historiebok, sier Wang til uio.no.

Religion for frigjøring

To av de åtte organisasjonene Wang har studert, ser på religion som en kilde til fred og forsoning. Disse jobber både gjennom religiøse møter og dialogarbeid mellom religiøse ledere.

– Religionen motiverer til å jobbe mot all form for undertrykkelse. Noen bruker de mystiske tradisjonene i religionene for å samle folk på tvers av konfliktlinjer og traumer fra fortiden, for å fremme spirituell enhet, sier Wang.

Å leve sammen er løsningen

Wang mener mye av problemet ligger i at de ulike gruppene lever adskilt i Jerusalem. På spørsmål om de religiøse organisasjonenes arbeid spiller noen rolle sier Wang at deres arbeid er utrolig viktig, men at arbeidet må bli institusjonalisert.

– De vet lite om hverandre. Jeg tror dessverre ikke organisasjonene kommer til å ha noen stor suksess før dette blir felles kunnskap i skolen. En politisk avtale må dessuten på plass, poengterer Wang.