Ledende Hongkong-aktivist søker asyl i Storbritannia

hong kong, skyline, night
Flere demokratiforkjempere har flyktet fra Hongkong etter at Kina innførte den nye sikkerhetsloven.
Nathan Law, en av Hongkongs mest fremtredende demokratiforkjempere, har søkt politisk asyl i Storbritannia.

27-åringen forlot Hongkong og flyktet til Storbritannia i sommer, etter at det ble innført en streng sikkerhetslov som førte til at flere aktivister ble fengslet.

Han har nå besluttet å søke asyl i Storbritannia.

– Jeg har lenge overveid om jeg skulle bli i Storbritannia på sikt, og har nå truffet en beslutning. En søknad om asyl i Storbritannia er blitt levert, sier Law.

Flere demokratiforkjempere har flyktet fra Hongkong etter at Kina innførte den nye sikkerhetsloven. I tillegg til Law har også Ted Lui kommet seg til Storbritannia og opplyst at han planlegger å tilbringe eksiltilværelsen sin der.