Biden planlegger omfattende innvandringsreform

Det åpnes trolig for raskere statsborgerskap for helsearbeidere i frontlinjen under koronapandemien, hvorav svært mange er immigranter.
Foto: Flickr/J. L. Hervas
Allerede i sine første dager i Det hvite hus har Joe Biden planer om å sende en omfattende innvandringsreform til Kongressen.

Ifølge folk som er i kontakt med teamet til Biden og Kamala Harris, inkluderer reformpakken en mulig vei til statsborgerskap for 11 millioner innvandrere som er ulovlig i USA.

Pakken omfatter også en raskere vei til statsborgerskap for flere hundre tusen unge som kom ulovlig til USA som barn, og som i dag nyter en viss beskyttelse under DACA-reglene.

Det åpnes trolig også for raskere statsborgerskap for helsearbeidere i frontlinjen under koronapandemien, hvorav svært mange er immigranter.

Det sier Marielena Hincapié, som er direktør for et senter for juridisk hjelp til immigranter, som er blitt rådspurt av Bidens team.

At en passus om økt grensesikkerhet ikke er inkludert i forslaget, er ifølge Hincapié trolig en lærdom fra Barack Obamas mislykkede forsøk på å få gjennom reform ved å tilby republikanerne strengere grenseovervåking mot å godta innvandringsreform.

Bidens plan åpner for at ulovlige innvandrere kan få oppholdstillatelse etter fem år og amerikansk statsborgerskap etter ytterligere tre år.

Selv om demokratene nå får et knapt flertall i begge Kongressens kamre, blir det trolig likevel mye strid og tautrekking om reformen, med motstand fra konservative velgere og innvandringsmotstandere.

I mellomtiden venter Hincapié at Biden gjør noen enkle vedtak, som å utvide DACA, oppheve forbudet mot at muslimer får komme til USA og endre regelen om at man ikke får oppholdstillatelse om man selv eller ens barn som er amerikanske statsborgere benytter seg av amerikanske velferdstiltak.

Kongressrepresentant Raul Ruiz fra California sier at det er på tide med en omfattende innvandringsreform etter at en «konstant hamring» av dehumaniserende retorikk har ført til økt oppslutning om hvit makt-holdninger under Donald Trump-administrasjonen.

Da Trump skilte over 5.000 barn fra foreldrene sine i 2017, kom det til kraftig fordømmelse både internasjonalt og i USA. Politikken ble etter hvert droppet, men ikke før mange voksne var deportert tilbake til Mellom-Amerika uten barna sine. Noen er ennå ikke sammen igjen.

– Jeg tror det var mye når det gjelder hvordan innvandring ble håndtert under Trump-administrasjonen som skapte uro hos mange amerikanere, og det skaper en annen holdning og et nytt politisk spill, sier han.

– Innvandringspolitikk kommer ikke lenger til bare å dreie seg om murer og holde folk i Mexico, sier han og legger til at grensemyndighetene må fokusere mer på våpensmugling, narkotika og kriminelle.