FN advarer om at asylinstituttet er under angrep i Europa

– Tvang og bortvisning utøves på en voldelig og systematisk måte, sier Gillian Triggs i UNHCR.
Foto: Georgios Giannopoulos/CC 4.0
Økende bruk av tvang og bortvisning av flyktninger og asylsøkere i Europa bekymrer FN, som advarer om at selve asylinstituttet er under angrep.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) ber landene i Europa etablere uavhengige systemer for å overvåke og sikre retten til asyl og for å etterforske brudd på denne retten.

Gillian Triggs i UNHCR sier organisasjonen har mottatt «en strøm av rapporter om europeiske land som nekter flyktninger retten til asyl, sender folk hjem etter at de har nådd land eller territorialfarvannet og som bruker vold mot flyktninger på grensen».

– Tvang og bortvisning utøves på en voldelig og systematisk måte. Båtflyktninger blir slept tilbake. Folk blir samlet opp etter at de har kommet i land og tvunget tilbake på havet. Mange har rapportert om voldsbruk fra statlige sikkerhetsstyrker, sier Triggs.

Høykommissæren for flyktninger advarer om at folk som ankommer Europa via land også blir anholdt og returnert med tvang til naboland «uten noen som helst hensyn til deres internasjonale beskyttelsesbehov».