Australsk høyesterett gir grønt lys til tidsubegrenset forvaring for straffedømte ekstremister

Benbrika er den første som får straffen forlenget på denne måten.
Foto: Unsplash
Med støtte i antiterrorlovene i landet har Australias høyesterett avgjort at straffedømte ekstremister kan holdes i tidsubegrenset forvaring etter endt soning.
59Shares

Med fem mot to dommere avgjorde High Court i Australia onsdag at den dømte terroristen Abdul Benbrika ikke skal løslates fra delstatsfengselet i Victoria selv om fengselsstraffen han var dømt til, var ferdig sonet i november i fjor.

Algeriskfødte Benbrika ble sammen med flere dømt for planlegging av terrorhandlinger i Melbourne i 2009, til fengsel i 15 år. I 2017 vedtok imidlertid australske myndigheter skjerpede antiterrorlover fordi flere dømte ekstremister var i ferd med å sone ferdig sine dommer og skulle tilbakeføres til samfunnet. Dette var det en stor offentlig bekymring rundt.

Derfor ble loven som rettet seg inn mot å kunne holde lovbrytere som fremdeles blir ansett for å kunne utgjøre en fare for samfunnet, vedtatt. Dersom påtalemyndigheten ber om det, kan den dømte holdes i forvaring i tre år om gangen ut over den opprinnelige straffen.

Det er ikke nødvendig å ha blitt dømt for brudd på terrorlovgivningen. Ifølge riksadvokat Christian Porter er det tilstrekkelig å ha vist «tydelige terrorist-sympatier».

Benbrika er den første som får straffen forlenget på denne måten. Myndighetene har blitt beskyldt for å tråkke på både menneskerettigheter og pressefriheten gjennom de nye terrorlovene som kom på grunn av bekymring for ytterliggående islamistiske grupper som IS.